Mali grad

Nepremičnine za starejše - breme ali zadovoljstvo?

07.09.2014

 

Zavod Oreli je organiziral izjemno aktualno in praktično predavanje o nepremičninah za starejše, ki je potekalo 4. septembra 2014, ob 18. uri, v dvorani Matične knjižnice Kamnik. Nepremičnine so nam v obdobju starosti lahko veliko breme ali pa zadovoljstvo; še posebej, če znamo upravljati z njimi. Prijeten in varen dom v starosti si lahko uredimo z dodatnimi tehničnimi predelavami stanovanja, le za nekaj 100 EUR. Prav tako je pomembno, da ravnamo gospodarno s svojimi nepremičninami, v katere smo investirali vse življenje in smo večinoma nanje zelo čustveno navezani. Predavatelja Tomaž Banovec in Maruška Ozimek sta nam na prijeten način predstavila problematiko nepremičnin in bivalnega okolja za starejše ter na primerih pokazala praktične rešitve. Podrobnejši opis sledi v nadaljevanju. Vsebino obeh predavanj si lahko ogledate na naši spletni strani http://www.kamnik-starejsi.si/.

Prvi del predavanj je bil usmerjen v izboljšanje bivanja starejših. Predavanje o prilagoditvah bivalnega okolja za starejše je izvedla Maruška Ozimek, dipl. psih. in prostovoljka Zavoda Oreli, kot povzetek  pravkar izdane ZDUS-ove brošure z naslovom Majhni posegi za velike učinke.

Izjemno analitično in razvojno strateško naravno  predavanje o nepremičninah pa nam je pripravil gospod Tomaž Banovec.

Gospoda Banovca je predstavil njegov bivši študent in naš svetovalec mag. Rener kot odličnega profesorja geodeta, kartografa, statistika in velikega ljubitelja narave. Sedaj je zelo aktivno vključen v delovanje Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), predvsem v njihovi Svetovalnici za izboljšanje bivanja starejših, ki deluje v okviru mednarodnega projekta HELPS.

Glavni poudarek je bil na osveščanju in spodbujanju udeležencev k bolj fleksibilnemu razmišljanju o možnih načinih bivanja v starosti. Poslušali smo o razlikah v razvitem svetu v času rasti in nekontroliranega trošenja, ki vodi v povečevanje dolgov v letih 2020 in 2030, in kaj je potrebno storiti posameznikom, da bomo sploh lahko preživeli. Slišali smo, kaj pomenijo v različnih državah nepremičnine za starejše – bogastvo ali  strošek. G. Banovec je odgovarjal na vprašanja ali so najemnine cenejše kot lastništvo in  kaj lahko storimo s hišo, v kateri je lastnik ostal sam (navadno so lastnice, ker se moški poslovijo prej). G. Banovec je izjemno dobro povzel široko znanje družbenega, gospodarskega in političnega stanja v svetu in pri nas ter posledično sklepal, kaj se bo dogajalo v prihodnjem času. Nanizal je možnosti, kako usmerjati naša ravnanja glede nepremičnin in kakovostnega preživetja v starosti.

Besedilo in fotografije: Martina Ozimek, Zavod Oreli


<< Nazaj | Novice