Mali grad

Nepovratne finančne spodbude občanom za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije

25.02.2011

 

V zadnjem času občani pogosto sprašujejo, kakšne so možnosti za pridobitev državnih in občinskih nepovratnih finančnih sredstev (subvencij) za vgradnjo toplotnih črpalk, sončnih kolektorjev, peči za centralno ogrevanje, obnovo fasade, zamenjavo oken in podobno.

Finančna sredstva, ki so za spodbujanje ukrepov za izrabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost za gospodinjstva v letu 2011 zagotovljena v državnem proračunu, dodeljuje Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.

31. decembra 2010 je v Uradnem listu RS, št. 110, Eko sklad objavil dva javna poziva za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti:

1. Javni poziv z oznako 6SUB-OB11 je namenjen naslednjim naložbam v eno ali dvostanovanjskih stavbah oz. posameznih stanovanjih:

2. Javni poziv z oznako 7SUB-OB11 je namenjen naslednjim naložbam v tri ali večstanovanjskih stavbah:


Javna poziva in dokumentacija za prijavo z obrazci so objavljeni na spletni strani Eko sklada http://www.ekosklad.si/, v rubriki »Razpisi«. Za dodatne informacije občani lahko pokličejo na tel. 01/241 48 61 ali 01/241 48 72 ali 01/241 48 28 ali 01/241 48 68 (javni poziv 6SUB-OB11) oziroma na tel. 01/241 48 30 ali 01/241 48 36 (javni poziv 7SUB-OB11). Oba javna poziva veljata do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31.12.2011.

Izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije spodbuja tudi Občina Kamnik z dodeljevanjem nepovratnih sredstev. Občinska uprava je predlagala ustrezno proračunsko postavko v predlog letošnjega proračuna, ki bo postal veljaven, ko ga bo sprejel Občinski svet. Če bodo v sprejetem proračunu zagotovljena finančna sredstva, bo v na spletni strani Občine Kamnik in v Kamniškem občanu objavljen razpis za dodelitev sredstev (predvidoma v aprilu ali maju). Trenutno še ni znano, kateri ukrepi bodo v letošnjem letu subvencionirani. Vse zainteresirane pa opozarjamo, da v skladu z veljavnim Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Kamnik (Uradni list RS, št. 68/2003, 34/2004 in 31/2008) prosilec lahko odda vlogo na razpis Občine Kamnik, ko je ukrep že izveden, kar mora dokazati z računom o nakupu in vgradnji opreme ter fotografijo vgrajene opreme. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Mihaela Veternik, Oddelek za gospodarske javne službe, tel.: 01/831 82 48, e-pošta: mihaela.veternik@kamnik.si.


<< Nazaj | Novice