Mali grad

"Naših 20 let" kličejo članice Društva podeželskih žena Tuhinjske doline

06.11.2015

 

Članice Društva podeželskih žena Tuhinjske doline so popoldan v dvorani Kulturnega doma Motnik obeležile 20. obletnico delovanja. Zbranim se je z velikim veseljem pridružil tudi župan Marjan Šarec in iskreno čestital članicam kamniškega društva, ki s svojim delovanjem in z vpetostjo v kulturno življenje občine Kamnik dajejo ogromen prispevek k promociji kmetijske dejavnosti in ime Tuhinjske doline, kot biser lepe, nosijo tudi izven njenih meja.

Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline v letošnjem letu, kot že rečeno, obeležuje 20-letnico svoja obstoja, začetka njihovega organiziranega sodelovanja pa segajo še nekoliko dlje v preteklost. Delavne in napredne gospodinje so se že leta 1992 povezale v Aktiv kmečkih žena in deklet Tuhinjske doline, ki je v letu ustanovitve povezoval preko 150 članic. Članice društva so se skozi leta množično udeleževale najrazličnejših tečajev in predavanj, z veseljem pa so se odzvale tudi vabilom na izlete ali strokovne ekskurzije in se povezovale z njim podobnimi društvi. Skrbijo za pogostitve tako na lokalni ravni kot tudi izven njenih meja, vse pa povezuje ljubezen do domače zemlje, njenih danosti in tradicionalnega kmečkega dela.

Zbrane je ob okroglem jubileju v dvorani Kulturnega doma Motnik sprva nagovoril župan Marjan Šarec, ki je članicam zaželel, da bi s takim žarom v očeh, z ljubeznijo do ohranjanja starega izročila in s skrbnim prenašanjem izkušenj na mlajše generacije razveseljevale še nadaljnjih 20 let in več. »Zadnjih pet let odkar sem župan zgledno sodelujemo s članicami Društva podeželskih žena Tuhinjske doline na vseh naših prireditvah. In reči moram, da odkar ste članice prisotne, so prireditve popolnoma drugačne. A to je zgolj en segment vašega delovanja. Da ne omenjam vaših izletov, izobraževanj, druženj, poučnih srečanj in vašega udejstvovanja na vaših domovih.
Bil bi predolg, če bi hotel zaobjeti vse, kar bi vam moral izreči, kako bi vas moral pohvaliti in kako bi si moral zaželeti našega sodelovanja še naprej. Kaj je dom brez žene, kaj je dom brez kmečke, podeželske žene, ki še ve kaj je trdo delo, kaj so neprespane noči in koliko truda je potrebno za to, da je družina preskrbljena. Pa čeprav so danes časi drugačni in si težko predstavljamo kako je bilo pred mnogimi leti, ko ženska še ni pravice, ki jih ima danes. Danes je k sreči drugače. Ženske nosite posebno odgovornost tako pri vzgoji otrok kot pri treh stebrih, ki podpirajo kmetijo in tudi pri družbenem ozaveščanju. Ko vas spremljam na vaših občnih zborih, se tudi sam vedno naučim kaj novega.
Drage članice Društva podeželskih žena Tuhinjske doline iskrena zahvala za vaše delo, za vašo vsakdanjo skrb in iskrene čestitke ob obletnici z željo, da boste še naprej delovale tako kot zdaj in držale skupaj.«

Besedo je nato prevzela predsednica Društva podeželskih žena Tuhinjske doline Janja Pestotnik, ki to funkcijo opravlja že od leta 2001, in poudarila: »Prehodile smo že kar dolgo pot, polno veselja in radosti, presenečenj in novih spoznanj, naletele pa smo na marsikatero oviro, ki smo jo premagala s složnostjo, odločnostjo in podporo širše okolice. Prav je, da se ob tej priložnosti zahvalimo posameznikom in organizacijam, ki so nas na tej poti podprli in nam pomagali. Prva med njimi je gospa Marta Kos s Kmetijskega zavoda Ljubljana, ki je bila pobudnica za samo ustanovitev društva, pomembno vlogo pa je odigrala tudi pri njegovem zagonu. Tako kot naše društvo letos 20. obletnico svojega obstoja obeležuje tudi Zveza kmetic Slovenije, ki se zavzema za podobne cilje, le da njihovo delo poteka na nacionalni ravni. Pozabiti pa ne smemo na Občino Kamnik, ki nam skozi vsa leta s finančno podporo omogoča izvedbo zastavljenega programa, z novimi projekti pa nam tudi širi možnosti za predstavitev najširši javnosti. Brez njih in še mnogih drugih si ob pogledu nazaj ne znamo zamisliti našega dolgoletnega delovanja, zato lahko poleg hvaležnosti za preteklo delo izrazimo zgolj še željo po uspešnem sodelovanju tudi v prihodnje.«

Pomembno je, da je glas slovenskih kmetic slišan tudi preko meja domačega plotu, domače vasi, za kar gre v veliki meri zahvala ravno Zvezi kmetic Slovenije. Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule je svoje misli sklenila z iskrenimi čestitkami Društvu in močni volji ter pogumu vseh aktivnih članic.

Tu pa še zdaleč ni bilo konec vseh čestitk. Samih začetkov društva se je spomnila Marta Kos, svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah pri Kmetijskem zavodu Ljubljana, kjer še danes dela kot terenska kmetijska svetovalka. »Brez ideje ni nič. In to idejo je bilo potrebno izreči naglas, pritisniti na vzvod in pognati kolesje, ki je pripeljalo do ustanovitve Društva podeželskih žena Tuhinjske doline,« je poudarila Marta Kos, ki je odigrala pomembno vlogo pri sami ustanovitvi društva in tudi pri njegovem nadaljnjem delu.

V kulturnem programu so nastopili učenci Podružnične šole Motnik »Motniški polžki« pod vodstvom učiteljic Vide Kovačič in Silve Pohle. V okviru Društva kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat deluje Pevska skupina Klasek. Članice združuje ljubezen do prepevanja, s svojim petjem pa se trudijo predvsem ohraniti slovenske narodne pesmi in jih prenesti na mlajše rodove. Ker Tuhinjke ne bi bile prave brez svojih Tuhinjcev, so nocoj medse povabile tudi Ljudske pevce Tuhinjske doline. Možje se že dve leti ljubiteljsko družijo ob ubranem večglasnem moškem petju, ki je v preteklosti pogosto zadonelo zdaj z ene, zdaj druge domačije, v zadnjih časih pa ta stara navada vse bolj drsi v pozabo. Za polno dvorano Kulturnega doma v Motniku je poskrbela Bernarda Štrajhar, ki tudi sicer ob vsaki priložnosti poskrbi za zabavo in smeh vseh navzočih. Valentina Brlec, ki že več let za lastno veselje piše pesmi, pa je prebrala pesem 20 let društva.

Nikoli nismo v breme družbe,
ker na kmetiji si držimo službe,
brezdelje nam je nepoznano,
naš delavnik prične se rano.  

Take smo kmetice me,
v srcih smo bogate vse,
iskrene naše so oči,
ljubezni polno iz njih žari.

»Kmečke žene«, kot jim radi rečemo, igrajo pomembno vlogo v naši lokalni skupnosti. Vedno znova nas presenečajo in razvajajo s kulinaričnimi dobrotami. Z dobrotami, ki so delo njihovih pridnih rok. Še lepši je pogled na njihovo iskreno prijateljstvo, ko se učijo in ustvarjajo, ko se smejijo in včasih sporečejo, ko jočejo in se tolažijo in, ko se tako lepo povezujejo in nam pripovedujejo o tem, kaj vse so doživele, česa novega so se naučile in nas seznanjajo z novimi in novimi cilji, ki si jih postavljajo in tudi uresničujejo. Ob vsem tem, pa nikoli ne pozabijo, da nam pokažejo in spomnijo, kako lepo je naše, kamniško podeželje, kako živi in kako pomembno je, da to pristno življenje, ki nemalokrat ni enostavno, spoznavamo tudi v urbanih območjih.

ISKRENE ČESTITKE ČLANICE DRUŠTVA PODEŽELSKIH ŽENA TUHINJSKE DOLINE IN ISKRENA HVALA ZA VAŠ VSAKDANJI TRUD.


<< Nazaj | Novice