Mali grad

Nakup zaščitne opreme za podjetja COVID19 – javni poziv

29.07.2020

 

Nakup zaščitne opreme za podjetja COVID19  – javni pozivMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Slovenski podjetniški sklad, je objavil javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme in namenil 10.000.000 €.  

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih (kot zaposlena oseba se ocenjuje tudi s.p.).

Podjetniki lahko pridobijo sredstva za nakup zaščitne opreme:

Prijavitelj prejme najmanj 1.000,00 EUR oziroma največ 9.999,00 EUR.

Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge, pri čemer se upošteva, da se ne sme presegati 9.999,00 EUR.

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 do 31.10.2020. Upravičeni stroški pri podjetju morajo nastati v času do oddaje vloge.

Poleg upoštevanja pravila »De minimis«, se zahtevajo dokazila:

Odobri se lahko največ ena vloga na posamezno podjetje, ki se odda izključno elektronsko preko portala SPS (https://eportal.podjetniskisklad.si).

Celotna razpisan dokumentacija javnega poziva je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada; 

https://podjetniskisklad.si/images/COVID19/istopis_javni-poziv--zaitna-oprema-docx.pdf

Za več informacij lahko kontaktirate podjetniško svetovalko, Ireno Tonin. Kontakti: irena.tonin@gzs.si, telefon 01 58 98 186, Gospodarska zbornica Slovenije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Besedilo in fotografije: SPOT Svetovanj, Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje


<< Nazaj | Novice