Mali grad

Najava Javnega poziva za sofinancianje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID – 19/2

09.04.2021

 

Najava Javnega poziva za sofinancianje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID – 19/2Javni poziv je namenjen pomoči podjetjem v gostinstvu in turizmu, ki so zaradi posledic pandemije COVID-19 ustvarjali bistveno manjši obseg prihodkov oziroma prihodkov niso ustvarjali.

Spirit Slovenija, javna agencija bo predvidoma v ponedeljek 12.4.2021 po 13. uri odprla prijavni obrazec, vlogo za prijavo na Javni poziv. Postopek prijave bo potekal elektronsko preko strani Spirita. Pred 12. 4. 2021 NI možno oddajati prijave, torej le po uradni objavi razpisa. 

Predmet javnega poziva (JP) je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Kdo se lahko prijavi?

Podjetje, ki je prejelo sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov v gostinstvu in turizmu po prvem pozivu (16.11.2020) NE more ponovno kandidirati na JP Covid -19/2.

Upravičeni stroški (obratovalni stroški)

Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bili upoštevani statistični  podatki.

Višina sofinanciranja: sofinancirajo se obratovalni stroški  v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 odstotka od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ do 9.999,00 evrov (skop A) oz. za normirance 12,04 odstotka od celotnih prihodkov.

Upošteva se najnižji znesek sofinanciranja 900,00 evrov ter max. 9.999,00 evrov.

ROK za oddajo vloge: 23. 4. 2021 do 18. ure.

Več o najavi razpisa si lahko preberete na spletni povezavi:https://www.spiritslovenia.si/razpis/366

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Besedilo in fotografija: Irena Toni, Podjetniška svetovalka


<< Nazaj | Novice