Mali grad

Nagrada Zlati svinčnik za naselje Razgledi Perovo in Locus d.o.o.

07.10.2011

 

Osrednji dogodki Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije - mednarodna konferenca Dan arhitektov, večerna podelitev nagrad Zlati svinčnik, Platinasti svinčnik, naziv častni član ZAPS ter otvoritev letne pregledne razstave ZAPS Slovenska arhitektura in prostor 2011 je potekala včeraj zvečer v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

Naslov letošnje konference je bil »Arhitektura za jutri«. Za boljšo kvaliteto gradnje in bolj zdravo okolje, so na letošnjem Dnevu arhitektov iskali odgovore na vprašanje, kako danes graditi boljšo arhitekturo za jutri? Upoštevanje interdisciplinarnih vidikov spreminja samo načrtovanje v izjemno zahtevno dejavnost. Ta sili vse udeležence pri načrtovanju in gradnji, projektante, investitorje, proizvajalce in izvajalce, k vzpostavitvi učinkovitega sodelovanja, neprestanega raziskovanja in izobraževanja. Pri celovitem in trajnostnem načrtovanju mest, stavb in krajinskih ureditev, je potrebno upoštevati celo vrsto vidikov, ki izhajajo iz znanosti. Varovanje okolja, energijska učinkovitost, družbena odgovornost, navade uporabnikov, novi materiali in rešitve,... so postali samoumevni vidiki načrtovanja.

Zvečer so tako podelili nagrade Zlati svinčnik, Platinasti svinčnik, naziv častni član ZAPS ter odprli letno pregledno razstavo ZAPS Slovenska arhitektura in prostor 2011. Nagrado Zlati svinčnik sta prejela tudi Dekleva Gregorič arhitekti za naselje Razgledi Perovo in mag. Jelko Valenčak in skupina načrtovalcev Locus d. o. o., za urbanistični načrt Šempetra in Vrtojbe. Naj omenimo, da podjetje Locus d.o.o. izdeluje tudi OPN za našo občino.

ZLATI SVINČNIK
Dekleva Gregorič arhitekti - Naselje Razgledi Perovo

Naselje je primer običajne urbanistične zasnove individualne gradnje za trg. Je brez posebnih urbanih odlik, kar pa je nadgrajeno s prepričljivo in inovativno oblikovno zasnovo objektov ter razredčeno prednjo vrsto objektov. To omogoča razgled na Kamniške Alpe tudi stanovanjskim dvojčkom v drugi vrsti. Zato je dokaz, da presežna arhitekturna ustvarjalnost ni sama sebi namen, ampak s svojo posebnostjo lahko postane celo glavni prodajni adut. Oblikovna zasnova objektov ustvarja likovno igrivo in monumentalno kompozicijo prisekanih volumnov na temnem podnožju, kjer gre za likovni dialog s kuliso gorske pokrajine v ozadju. Materialna delitev na temno pritličje in razgibano leseno nadgradnjo pomeni tudi stik z naravno logiko gozdne pokrajine v neposredni bližini.

ZLATI SVINČNIK
mag. Jelko Valenčak in skupina načrtovalcev Locus, d. o. o., za urbanistični načrt Šempetra in Vrtojbe

Urbanistični načrt za naselji Šempeter in Vrtojba je uspešen poskus načrtovanja skupnega urbanega območja naselij, ki sta v neposredni bližini pomembnih regionalnih središč, Nove Gorice in italijanske Gorizie. Razvoj naselij, še zlasti v neposredni bližini pomembnejših urbanih središč, je deležen neprimerne načrtovalske obravnave in praviloma prepuščen strateško nepremišljenim ali celo stihijskim odločitvam. Projekt ima pomemben metodološki pristop in jasno izražen osnovni koncept prostorskega razvoja območja. Nedvomno gre za projekt, ki bo pripomogel k obogatitvi aktualne načrtovalske prakse predvsem v smislu spodbujanja uravnoteženega in trajnostnega prostorskega razvoja naselij in kakovosti bivanja, zagotavljanja ambientalnih kakovosti prostora in varstva okolja.

Besedilo: Zbornica z arhitekturo in prostor Slovenije
Fotografije: Miran Kambič


<< Nazaj | Novice