Mali grad

Nadzor nad nepravilnim ločevanjem odpadkov pri stanovanjskih stavbah

04.05.2017

 

Občina Kamnik občanke in občane obvešča, da je bilo na območju večstanovanjske gradnje v občini Kamnik zaznati, da imetniki odpadkov v posode za ločeno zbiranje frakcij pogosto puščajo odpadke, ki niso namenjene tem odpadkov, na primer v zabojnike za mešane komunalne odpadke odlagajo embalažo, bio odpadke, steklo, papir, zato prihaja do prenapolnjenosti zabojnikov za mešane komunalne odpadke, posledično pa se odpadki odlagajo poleg zabojnikov ter s tem onesnažujejo okolico prevzemnih mest.

Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik (Ur. l. RS št. 83/2016; v nadaljevanju Odlok) v 1., 5., 7., 10. alineji 1. odstavka 33. člena med drugim določa, da je imetnikom odpadkov prepovedano prepuščati odpadke v posodah za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom, prepuščati biološke odpadke kot mešane komunalne odpadke, odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih, onesnažiti prevzemna mesta. Predvidena globa za kršitev teh določil znaša, za pravno osebo 300 do 500 evrov, njeno odgovorno osebo 100 evrov, samostojnega podjetnika posameznika 200 evrov in posameznika 100 evrov.

Inšpektorica pri Oddelku za premoženjsko – pravne in splošne zadeve Občine Kamnik, v skladu z 33. členom Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/14) s ciljem preventivnega ukrepanja obvešča, da bo v mesecu maju poostreno nadzirala ravnanje glede ločevanja odpadkov in odlaganjem odpadkov poleg zabojnike  pri večstanovanjskih  zgradbah in v primeru zaznanih kršitev ukrepala skladno z določil Odloka in Zakona o prekrških (ZP-1).

Zavedati pa se moramo, da kazni ne bodo rešile omenjene problematike in, da je dolžan vsak posameznik poskrbeti za čisto lokalno skupnost in jo ohranjati za naše zanamce.                                                                                        

                                                                                                         


<< Nazaj | Novice