Mali grad

Nadaljujemo z investicijami pri urejanju zunanjih športnih igrišč

24.06.2010

 

Občina Kamnik bo v kratkem objavila javni razpis za prenovo športnih površin pri OŠ Šmartno. Za projekt je občina na razpisu Fundacije za šport pridobila nepovratna sredstva v višini 20% celotne investicije. Po besedah podžupana Braneta Goluboviča bodo takoj po izboru izvajalca pričeli s prenovo asfaltne športne površine, kjer bodo poleg igrišča za rokomet in mali nogomet uredili še dve igrišči za košarko ter dve odbojkarski igrišči. Igrišče bo dobilo tudi novo razsvetljavo. Južno od asfaltiranega igrišča bodo na travni površini uredili prostor za met krogle z betonsko krožno ploščadjo, ob zahodno parcelno mejo pa bodo umestili tekaško stezo s posebno maso ter poligon za skok v daljino. Poleg naštetega bodo zagotovili vso urbano opremo, ki je del takšnih športnih igrišč. Zaključek del na občini načrtujejo v mesecu septembru.

Prenova športnih prostorov v Zg. Tuhinju
Po besedah podžupana Goluboviča bodo tudi letos nadaljevali, ob sodelovanju z OŠ Šmartno in ŠD ZG. Tuhinj, s prenovo prostorov ob športnem igrišču, ki jih uporablja tamkajšnje športno društvo. Občina je za prenovo v dveh letih namenila 20.000 evrov.

V izdelavi dokumentacija za igrišče na Vrhpoljah
Na občini pripravljajo tudi vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo in prenovo športno rekreacijskega igrišča na Vrhpoljah. Ograjeno igrišče bo sodobno zasnovano, urejena bodo parkirna mesta, ploščad za košarko, zgrajeno bo novo igrišče za inline hokej, kar bo prvo to vrstno igrišče v Kamniku. Poleg naštetega bo v športno-rekreacijskem parku vsa potrebna urbana oprema, mini otroški kotiček in nova brunarica za potrebe športnega društva in kraja. Na občini bodo projekt prijavili na razpis Fundacije za šport, z gradbenimi deli pa bodo po načrtih pričeli v letu 2011.

Stadion v Mekinjah bo dobil nove tribune
V poletnih mesecih bo občina pričela z montažo tribun na nogometnem stadionu v Mekinjah. Izvajalci del so že izbrani, v avgustu pa se tako pričakuje postavitev tribune z okoli 200 sedeži.

Dve novi igrišči v večstanovanjskih naseljih
Po besedah podžupana Goluboviča sta bili letos dokončani športni in otroški igrišči na Jakopičevi in Zikovi ulici, kjer brez močnega sodelovanja krajevnih skupnosti, kot dodaja podžupan, ne bi uspeli.

Šmarca, Pšajnovica in Mekinje v načrtih za naslednji mandat
Začetek postopkov za gradnjo športnih igrišč v Šmarci in Pšajnovici, kjer so že izdelane idejne zasnove, je odvisen od sprejetja Občinskega prostorskega načrta, po katerem je območje namenjeno športu in rekreaciji. Idejne zasnove so izdelane tudi za igrišče v Mekinjah, kjer pa še potekajo pogovori o nakupu zemljišča, ki je trenutno opredeljeno kot kmetijsko zemljišče I. kategorije. Predlog za spremembo namembnosti zemljišča je umeščen v Občinski prostorski načrt, na občini pa čakajo na odločitev države, od česar bo odvisna tudi nadaljnja odločitev glede nakupa zemljišča.

 


<< Nazaj | Novice