Mali grad

Na voljo spletna aplikacija za predložitev poročil o volilnih kampanjah

16.02.2015

 

Organizatorje volilnih kampanj opozarjamo, da morajo najkasneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa predložiti poročilo o financiranju volilne oziroma referendumske kampanje, za namen javne objave in revizije, skladno z določbami 18. člena in 19. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, 26. člena prehodne določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji ter 5. člena Pravilnika o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo.

Sprememba v Zakonu o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) iz leta 2013 je na novo določila, da mora organizator volilne kampanje zaradi zagotavljanja preglednosti, zakonitosti izvedbe in učinkovitosti nadzora volilne kampanje poročilo o financiranju volilne kampanje predložiti Agenciji za javno pravne evidence in storitve – AJPES, preko spletnega portala. Pred omenjeno spremembo je zakon določal, da so organizatorji kampanj dolžni skladno z zakonom posredovati omenjena poročila Računskemu sodišču in predstavniškemu organu lokalne skupnosti v fizični obliki. Ker aplikacija do februarja 2015 še ni bila vzpostavljena, je do tedaj veljal star način oddaje poročil.

Ministrstvo za javno upravo in AJPES obveščata, da je aplikacija za elektronsko oddajanje poročil na spletnem portalu AJPES tehnično pripravljena in odprta za uporabnike. V Uradnem listu je bila tudi objavljena odredba, ki določa, da se poročila o financiranju volilne in referendumske kampanje od 9. 2. 2015 posredujejo preko spletnega portala AJPES. To pomeni, da od tega datuma dalje velja samo še elektronski način posredovanja poročil preko spletnega portala AJPES. 

Aplikacija je na voljo na naslednji povezavi (http://www.ajpes.si/Letna_porocila/Porocila_o_kampanjah/Predlozitev?id=1540), kjer je na voljo tudi več informacij v zvezi z oddajo poročil.


<< Nazaj | Novice