Mali grad

Na letni konferenci Omrežja občin »Povezanost v Alpah« o turizmu v času podnebnih sprememb

04.06.2010

 

Kamnik 4. in 5. junija gosti 14. redno konferenco Območja občin »Povezanost v Alpah«, katere tema so podnebne spremembe ter vpliv teh na turizem.

Kako obvladovati podnebne spremembe v turizmu,  ki predstavljajo danes za alpski prostor resen izziv, ter kakšno vlogo imajo pri tem lokalne in regionalne skupnosti, so bile glavne teme tokratne konference.

Omrežje občin »Povezanost v Alpah« (Dynalp), ki združuje alpske občine in regije iz sedmih držav, in kateremu se je leta 2006 pridružila tudi občina Kamnik, je za podlago in obenem vodilo, kako doseči trajnostni razvoj v alpskem prostoru, izbralo Alpsko konvencijo. Ta mednarodna pogodba poleg okvirne konvencije vključuje področja, ki se dotikajo urejanja prostora in trajnostnega razvoja, varstva narave in urejanja krajine, hribovskega kmetijstva, gorskega gozda, turizma, energije, varstva tal in prometa. Osnovni cilj Omrežje občin »Povezanost v Alpah« je od samega začetka delovati iz lokalne ravni, zato pomembna vloga lokalnim skupnostim-občinam in regijam.

Zbrane so uvodoma pozdravili  Rainer Siegele, predsednik Omrežja občin »Povezanost v Alpah, Igor Roblek s Stalnega sekretariata Alpske konvencije, Anton Tone Smolnikar, župan občine Kamnik ter Jernej Stritih, direktor službe vlade RS za podnebne spremembe. Vsi so bili enotni, da je izvajanje Alpske konvencije na regionalni ravni osrednjega pomena, saj le tako lahko območje ohranimo kot edinstveni naravni in kulturni prostor v Evropi. Po besedah Igorja Robleka bodo tudi v prihodnosti strmeli k širjenju izvajanja Alpske konvencije  s ciljem, da se članstvo občin, vključenih v Dynalp, poveča na četrtino vseh občin, ki ležijo na alpskem prostoru. Jernej Stritih je pohvalil delo, ki ga opravljajo znotraj Omrežja občin »Povezanost v Alpah, katerega vidi kot vodilno mrežo na tem območju, župan Tone Smolnikar pa je izpostavil nekatera prizadevanja Občine Kamnik na področju okoljevarstva, hkrati pa omenil tudi problematiko pri pridobivanju mnenj soglasjedajalcev za izdelavo občinskih prostorskih načrtov, s katero se srečuje večina slovenskih občin. Udeleženci bodo drugi dan konference obiskali Veliko planino, eno izmed najbolj zanimiv turističnih točk v kamniški občini, kjer se, po besedah župana, prizadevajo, da planina ostane »zelena« tudi s pomočjo obratovanja nihalne žičnice, ki predstavlja eno izmed najbolj ekoloških poti na planino.

 

V nadaljevanju konference je sledila predstavitev primera dobre prakse iz švicarskega mesta Engadin Scoul, kjer so bili primorani turistične produkte, ob negotovih zimah, zmanjševanju zanimanja za smučanje ter veliki konkurenci, preoblikovati in obogatiti ter se, po besedah Ursa Wohlerja, direktorja tamkajšnje turistične organizacije, osredotočiti na prednosti in posebnosti kraja, kar danes tvori pomemben del turistične ponudbe.

Dr. Andreja Eržen, direktorica Agencije za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik, je ob koncu na primeru kamniške občine predstavila vpliv evropskega znaka EU Marjetica na razvoj lokalnega turizma.

Sledila je konvencija županov na temo »lokalni deležniki v boju proti globalnim spremembam« ter redna skupščina članic.


<< Nazaj | Novice