Mali grad

Na ekoloških otokih je prepovedano odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih

23.02.2011

 

Neurejenost (nekaterih) ekoloških otokov na območju občine Kamnik močno kazi izgled mesta in okolice. Odpadki, ki so neprestano odloženi zraven posod za ločeno zbiranje odpadnega papirja, stekla in embalaže, kažejo na to, da nekateri uporabniki kršijo pravila, ki veljajo na področju ravnanja z odpadki v občini Kamnik.

Ponovno poudarjamo, da so ekološki otoki namenjeni samo gospodinjstvom, kar pomeni, da se v posode na ekoloških otokih lahko odlaga le odpadni papir, steklo in embalaža, ki nastane v gospodinjstvih. Pravne osebe in samostojni podjetniki ekoloških otokov ne smejo uporabljati. S koncesionarjem Publicus d.o.o. se morajo s pogodbo dogovoriti za način ločenega zbiranja odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju njihove dejavnosti, koncesionar pa jim mora zagotoviti ustrezne posode. Po dogovoru lahko več pravnih oseb in samostojnih podjetnikov uporablja iste posode, s koncesionarjem morajo dogovoriti zbirno oziroma odjemno mesto, ki nikakor ne sme biti na ekološkem otoku.

Občina Kamnik je v tem mesecu na nekaj ekoloških otokih namestila nove, dobro opazne opozorilne table, s katerimi opozarja, da je prepovedano odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih in da se prekršek kaznuje z globo, ki znaša 1.000 evrov za posameznega občana, 3.000 evrov za samostojnega podjetnika in 4.000 evrov za pravno osebo. Na tablah je tudi opozorilo »območje izvajanja videonadzora«.

Obvestilo o poostrenem nadzoru prekrškovnega organa Občine Kamnik je bilo pred dnevi že objavljeno na spletni strani Občine Kamnik. Ponovno opozarjamo vse dosedanje kršitelje, da takoj poskrbijo za pravilno ravnanje z odpadki in se s koncesionarjem dogovorijo za ustrezne posode za ločeno zbiranje odpadkov, v kolikor jih še nimajo. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za gospodarske javne službe Občine Kamnik, kontaktna oseba je Mihaela Veternik, tel.: 01/8318 248, e-naslov: mihaela.veternik@kamnik.si.


<< Nazaj | Novice