Mali grad

Na Veliki planini usmerjevalne in informativne table ter pastirska tematska pot

07.01.2010

 

Mednarodni projekt »Listen to the voice of villages«, ki se izvaja tudi na območju Velike planine, je že v prvem letu prinesel dobre rezultate. V projektu poleg Občine Kamnik ter partnerja-Centra za razvoj Litija sodelujejo predstavniki vseh interesnih skupin na območju Velike planine, kar je nadvse pomemben dejavnik za uspešno izvedbo projekta.

Usmerjevalne in informativne table na Veliki planini
V skladu z dogovorom posebna delovna skupina, ki je bila ustanovljena v okviru projekta »Listen to the voice of villages«, izvaja načrt enotne označitve planine, ki bo vključeval usmerjevalne in informativne table. Usmerjevalne table v obliki lesenih kažipotov bodo večinoma postavljene na viharnikih in bodo pohodnike oziroma obiskovalce usmerjale v pravo smer, kar je na območju Velike planine posebej dobrodošlo v slabših vremenskih razmerah. Na najbolj izpostavljenih turističnih točkah bomo postavili informativne table s kartografskim prikazom planine in označenimi potmi. Prva taka tabla že stoji na Kranjskem Raku.

“ Pastirska pot« z Velike na Malo in Gojško planino
V okviru projekta nameravamo vzpostaviti tudi tematsko učno pot - »Pastirsko pot«, preko katere bodo obiskovalci planine seznanjeni z bogato pastirsko dediščino tega območja. Pot bo povezala Veliko, Malo in Gojško planino. V pripravi je zgibanka ter dodatno gradivo, ki bo služilo v pomoč predvsem vodnikom pri vodenju skupin ter predstavitvi omenjene tematske poti. Nadaljujejo se tudi postopki za registracijo velikoplaninskega trniča kot geografske označbe, saj se zavedamo njegovega edinstvenega pomena za kulturno dediščino ter izročilo Velike planine.

Delovni sestanek decembra v Forecheimu
V decembru je v Forecheimu v Nemčiji potekal delovni sestanek vseh devetih partnerjev iz 6 držav, ki sodelujejo v projektu. Predstavili smo rezultate dela ter načrte za naprej, ob tem pa je bila predstavnikom delovne skupine za območje Velike planine izražena pohvala za dobro in učinkovito delo. Na srečanju je bil predstavljen tudi načrt o vzpostavitvi zveze »Vitalnih vasi«, ki bo realiziran takoj po končanem projektu. V zvezo »vitalnih vasi« bo vključena tudi Velika planina, kar bo za planino med drugim pomenilo skupno promocijo in predstavitev na svetovnem turističnem trgu.

Postavitev usmerjevalnih in informacijskih tabel ter pastirske učne poti je predvidena v tem letu. Na Občini Kamnik smo s potekom projekta zadovoljni, saj so se vanj aktivno vključili predstavniki agrarnih skupnosti, planinskih domov, turističnih in planinskih društev, družba Velika planina d.o.o., Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik in Logarska dolina d.o.o. ter ob tem pokazali pripravljenost, da vsak po svojih močeh prispeva svoje izkušnje, znanje, z nami deli svoj pogled na prihodnji razvoj planine ter pri njem tudi aktivno sodeluje.

   

<< Nazaj | Novice