Mali grad

Na Občini Kamnik za zmanjšanje izpustov CO2 s pomočjo ogljičnega odtisa

16.07.2010

 

V začetku leta so predstavniki Centra za razvoj Litija skupaj z nevladno organizacijo za trajnostni razvoj Umanotera predstavili eno izmed svojih pilotnih aktivnosti, Ogljični odtis,  ki poteka v sklopu mednarodnega projekta CO2 NeuTralp. Gre za prostovoljen periodičen izračun emisij izražen v tonah C02 na leto, s katerim ugotavljamo skupno količino CO2 in drugih toplogrednih plinov, za katere smo odgovorni posamezniki ali organizacije.

Dejstvo je, da imajo izpusti toplogrednih plinov, ki jih povzročajo dejavnosti ljudi, negativne vplive na okolje, predvsem na podnebni sistem. Izraz ogljični odtis tako uporabljamo za ponazoritve količine CO2, ki je najpomembnejši toplogredni plin, ki ga ustvarjajo človeške dejavnosti, in drugih toplogrednih plinov.

Na Občini Kamnik smo se za izračun odločili, da določimo najpomembnejše vire izpustov toplogrednih plinov v stavbi občine, v nadaljevanju načrtujemo ukrepe za zmanjšanje izpustov ter spremljanje le-teh.


V izračunu so bili upoštevani neposredni izpusti zaradi ogrevanja prostorov, posredni izpusti zaradi porabe električne energije, prevozov zaposlenih na delo in službenih prevozov ter porabe papirja v letu 2009. Izračun velja za zaposlene na lokaciji sedeža občinske uprave Občine Kamnik.

Največji vir emisije CO2 po izračunu ogljičnega odtisa predstavljajo prevozi, saj njihova vrednost znaša 31% vseh emisij. Sledijo izpusti iz porabe električne energije (30%) in ogrevanja zgradbe (28%). Ogljični odtis iz porabe papirja, ki je dober kazalnik okoljske kulture organizacije, v absolutnem smislu sicer ni velik (12%), je pa seveda priporočljivo, da se tudi ta zmanjša.

Glede na najpomembnejše vire izpustov in odstopanja od povprečja so v poročilu izračuna podana priporočila za področja prevozov, energetike (ogrevanje, hlajenje, EEO), porabe papirja ter priporočila za splošne ukrepe (zeleno javno naročanje in uvedba sistema okoljskega naročanja).

Na občini bomo v naslednjih mesecih, na podlagi ogljičnega odtisa in ugotovljenih največjih virov onesnaženja, opredelili letne merljive cilje in ukrepe za znižanje emisij po določenih merljivih parametrih, katere bomo lahko spremljali na letni ravni (npr. zmanjšanje porabe pisarniškega papirja za 30%). Ob tem je potrebno s projektom seznaniti vse zaposlene, saj bodo novi ukrepi posegali v vedenje in delovne procese zaposlenih. Sprva gre za majhne korake, ki pa lahko kmalu dosežejo velike učinke.

Kako si izračunam ogljični odtis?

Svoj izračun CO2 odtisa lahko naredi tudi vsak posameznik in s tem ugotovi kakšni so njegovi letni izpusti. Vsak Slovenec letno v povprečju izpusti 10 ton CO2, meja pri kateri bi bil izpust vzdržen za planet pa znaša približno 2 toni. Posamezniki si lahko izračunajo svoj ogljični odtis na spletni strani www.umanotera.org ter ugotovijo, kako lahko zmanjšajo svoj vpliv na okolje. Večino izpustov na ravni posameznikov in tudi organizacij predstavljajo prevozi, tja do 2/3 vseh.

 

 


<< Nazaj | Novice