Mali grad

Na Bogenšperku obeležili 10. obletnico delovanja Centra za razvoj Litija

19.11.2010

 

Center za razvoj Litija, katerega partner je tudi Občina Kamnik, v letošnjem letu praznuje 10-letnico svojega delovanja. Na območju v osrčju Slovenije je prepoznan kot osrednji spodbujevalec vsestranskega trajnostnega razvoja pod znamko Srce Slovenije. Jubilej so včeraj obeležili z dogodkom na gradu Bogenšperk

Mednarodni projekti, v katere je vključen RCL, dokazujejo, da je vse bolj zaželen partner tudi v evropskih projektnih mrežah. Za uspehi Centra za razvoj Litija stoji Aleksandra Gradišek, ki se z veliko srčnostjo, predanostjo in neomajno vizijo že celo desetletje predaja poslu.

Pospeševanje podjetništva malega gospodarstva v Občini Litija, kar je bila osnovna naloga Centra, ustanovljenega leta 2000, temelji na 3 leta starejši pobudi. Njegovi začetki tako segajo v leto 1997, ko je urad tedanjega litijskega župana Mirka Kaplje podprl idejo Aleksandre Gradišek o ustanovitvi lokalnega podjetniškega centra. V desetletju obstoja je RCL svoje delovanje z občinske ravni razširil na območje regije, na sosednje občine.

Na pobudo Centra za razvoj Litija je bilo leta 2006 ustanovljeno Območno razvojno partnerstvo središča Slovenije (RPSS), ki povezuje občine Kamnik, Lukovica, Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Zagorje, Radeče, Domžale in Mengeš. Občine so se za povezovanje odločile zaradi skupnih interesov, vezanih na nove razvojne možnosti, in pridobivanja državnih in evropskih sredstev, kar posledično pomeni skladnejši in hitrejši razvoj celotnega območja. Kot svojo skupno identiteto Razvojno partnerstvo središča Slovenije prepoznavajo znamko Srce Slovenije, ki geografsko združuje območje v obliki srca z geometričnim središčem Slovenije GEOSS kot središčno točko.

Za leto 2010 so ključni regijski projekti, ki jih izvaja RCL skupaj s partnerji, med katerimi je tudi Občina Kamnik, naslednji;

Temeljna naloga Centra za razvoj Litija ostaja nenehno vzdrževanje razvojnega utripa območja preko novih oblik povezovanja in komuniciranja, širitve mreže razvojnih partnerjev ter vključitve na evropski zemljevid razvojnih območij.

Kot še dodajajo na centru, ostaja pot za uresničitev razvojne vizije območja še naprej tudi razvojni kapital, ki ga bodo v regijo pripeljale prave ideje, dobro premišljeni projekti, strokovno izkušeni in z inovativnostjo zaznamovani ljudje


<< Nazaj | Novice