Mali grad

Multikulturni dialog in vzdrževanje jezikovne diverzitete - Jezik; moj, tvoj, naš …

17.01.2013

 

V Vrtcu Zarja je dopoldan potekala predaja knjig Veleposlaništva Republike Kosovo, ki sodeluje v projektu medkulturnega dialoga in jezikovne diverzitete. Dogodka se je udeležil tudi župan Marjan Šarec.

Projekt medkulturnega dialoga in jezikovne diverzitete je nastal zaradi potrebe po omogočanju enakopravne dostopnosti do knjižnih zbirk in gradiva v maternem jeziku za tujce. Nosilca projekta, Vrtec Zarja Kamnik in Matična knjižnica Kamnik,  sta se odločila, da bosta za jezikovno ozaveščanje, ustrezno rabo maternega in slovenskega jezika izvedla omenjeni projekt. Z različnimi vsebinami in dogodki bodo spodbudili multikulturni dialog, jezikovno ozaveščenost in bralno kulturo.

Za koncept multikulturnosti so se odločili zato, ker je potrebno upoštevati številne in različne kulture, ki so del našega okolja oziroma vsake sodobne družbe. Jezik je namreč orodje za pridobivanje in prenos znanja, vedenj. Morda je najpomembnejša moč jezika v tem, da z uporabo maternega in drugih jezikov postanemo aktivni posamezniki družbe v kateri živimo. V vseh družbah jezik opravlja funkcijo sporazumevanja in sporočanja. Kvaliteta življenja je in bo odvisna od podpore multikulturnemu dialogu med posamezniki. Negovanje in vzdrževanje jezikovne diverzitete pa je podlaga za socialno kohezijo ter demokratično in suvereno državljanstvo posameznika. V skladu z Zakonom o knjižničarstvu in Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture je tako potrebno vsem, ne glede na kakršnekoli razlike, omogočiti enakopraven dostop do kulturnih dobrin, kamor sodijo tudi knjižnične zbirke v splošnih knjižnicah.

 Za začetno uresničevanje projekta so že izpeljali nekaj aktivnosti. Vzpostavili so stike s hrvaško knjižnico Koprivnica. Dogovarjajo se za multikulturne izmenjave strokovnih delavcev s spremljajočimi dogodki oziroma srečanji. Tudi Veleposlaništvo Republike Srbije je doniralo knjige za otroke in odrasle, in sicer tako srbsko kot tuje leposlovje. Dogovarjajo se z institucijami v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Makedoniji. Pripravljajo pa se že promocijski strokovni materiali za pridobivanje partnerjev in donatorjev v projektu medkulturnega dialoga in jezikovne diverzitete.

Zbrane na današnjem dogodku je najprej pozdravila direktorica Vrtca Zarja Kamnik Jelka Golob, o samem projektu pa je spregovorila direktorica Matične knjižnice Kamnik Breda Podbrežnik Vukmir. Predstavila je prostovoljko Špelo Lemut, ki se ukvarja s poučevanjem slovenščine kot drugega jezika – med drugim uči tudi dve Albanki, mamo in hči, ki sta se današnjega dogodka tudi udeležili.

Da so koncepti multikulturnosti in enakopravne dostopnosti do knjižnih zbirk ter gradiva v maternem jeziku pomembni, je poudaril župan Marjan Šarec ter dodal: »V lokalnem okolju moramo, kljub različni razredni pripadnosti tako kulturni kot rasni, zagotavljati vsem enake možnosti. Vsekakor je prilagajanje priseljencev oziroma migrantov novemu okolju težko. Soočiti in spopasti se morajo namreč z novimi razmerami in se jim tudi prilagoditi. Ravno zato so takšni projekti, kot smo mu priča danes, pomembni pri zagotavljanju enakopravnega dostopa do kulturnih dobrin. Na drugi strani pa se z rasno in kulturno drugačnostjo srečujemo povsod, in sicer tako na ulici, v trgovini kot tudi v šolah in vrtcih. Mnogokrat se sprašujemo kako otroke naučiti oziroma jih usmeriti k razmišljanju o multikulturnosti. Kako jih usmeriti k sprejemanju različnih kultur, narodnosti in rasne pripadnosti. Bistveno je, da se o multikulturnosti pogovarjamo tako doma kot v šoli in, da se izvajajo projekti kot je današnji. Le na ta način bomo premostili predsodke do različnih kultur.«

Sledil je slovesni prevzem knjig s strani Veleposlaništva Republike Kosovo oziroma njene ekscelence veleposlanice Mimoze Ahmetaj. Veleposlanica je poudarila pomen izobraževanja, ter se zahvalila za pobudo, da se tuji otroci skupaj s slovenščino učijo tudi materinega jezika. Hkrati ob razvijanju oziroma učenju materinega jezika, se učijo torej tudi druge jezike, kar nosi izreden pomen za življenje. »S tovrstnimi donacijami smo začeli v Kamniku in upam, da bomo povsod deležni takšne podpore in zavedanja po razvijanju materinega jezika,« je še dodala veleposlanica Mimoza Ahmetaj.

Za kulturni program so poskrbeli otroci vrtca, oddelek Zarja nam je odigral predstavo z naslovom Važič Jež.

O projektu medkulturnega dialoga in jezikovne diverzitete

Cilji in načela projekta:

Načrtovani rezultati projekta:

Predvideni ključni rezultati projekta:

 Inovativnost projekta: v slovenskih splošnih knjižnicah in vrtcih ni sodelovalnih projektov pri izgradnji knjižničnih zbirk v hrvaškem, srbskem, bosanskem, makedonskem in albanskem jeziku ter njihovi promociji z namenom jezikovnega ozaveščanja in razvoja bralne kulture.

Ciljne skupine:


<< Nazaj | Novice