Mali grad

Mobilnost dnevnih migrantov iz Kamnika in Domžal v Ljubljano

06.02.2010

 

V okviru mednarodnega projekta »CO2 NeuTrAlp«, ki ga izvaja Center za razvoj Litija, je 4. februarja 2010 v Kamniku potekala delavnica z naslovom »Koncept mobilnosti za dnevne migrante v Ljubljano«.

Srečanje je bilo namenjeno problematiki javnega potniškega prometa, predvsem težavam, s katerimi se srečujejo dnevni migranti iz smeri Kamnika in Domžal pri svojih potovanjih v smeri proti Ljubljani.

Na delavnici je bila predstavljena zakonodaja in sprejeti dokumenti s tega področja tako na lokalni/regionalni in državni ravni. Na splošno lahko pojem »trajnostna mobilnost« opredelimo kot zadovoljitev potreb vseh ljudi po mobilnosti, vendar obenem s tem tudi zmanjšamo promet. Cilj projektnih aktivnosti je izdelava koncepta mobilnosti za dnevne migrante v Ljubljano, oblikovala naj bi se tudi skupna vizija razvoja prometa in mobilnosti s poudarkom na javnem potniškem prometu. Najtežji korak je zagotovo sprememba obnašanja ljudi, da bodo začeli uporabljati javni potniški promet. V Sloveniji se več kot 20 % družinskega proračuna nameni za transport. Vlogo moderatorja na delavnici so prevzeli strokovnjaki iz Centra za raziskave mobilnosti, ki deluje v okviru Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru.

Kot primer dobrega pristopa k reševanju problemov na področju javnega potniškega prometa, je bila izpostavljena Občina Dol pri Ljubljani, ki subvencionira avtobusno linijo od Senožet do Ljubljane. Zaradi tega se je povečala pogostost voženj, cena vozovnice se je znižala, povečalo pa se je tudi število potnikov, ki to linijo uporabljajo. Ukrepi na področju javnega potniškega prometa so tako v občini Dol naleteli na pozitiven odziv potnikov.

Podžupan Brane Golubovič Gašper Kleč, Center za razvoj Litija

Po koncu predstavitve so besedo dobili udeleženci delavnice, ki so izpostavili težave, s katerimi se srečujejo na svojih dnevnih potovanjih v Ljubljano. Kot največje pomanjkljivosti javnega potniškega prometa (avtobus in vlak) so prisotni izpostavili neudobnost in neučinkovitost. Iz Kamnika se dnevno v Ljubljano vozi z osebnim vozilom okoli 5.000 migrantov. Strinjali so se, da bi železnica morala postati hrbtenica javnega prometa, za kar pa bi bila potrebna modernizacija omrežja. Kot enega glavnih problemov so izpostavili hitrost potovanja, saj je čas ena najbolj pomembnih kategorij za sodoben način življenja in izbiro prometnega sredstva za potovanje. Predlagano je bilo, da bi se vsaj v času konic uvedlo več direktnih vlakov proti Ljubljani (Kamnik-Domžale-Ljubljana), brez vmesnih postaj. To rešitev bi bilo mogoče uvesti v kratkem času, s sodelovanjem Slovenskih železnic na katere je letelo precej kritik zaradi nefleksibilnosti.

Poleg občanov so bili na delavnici prisotni tudi predstavniki občin Kamnik in Domžale. Podžupan občine Kamnik Brane Golubovič, je pozval župane na trasi Ljubljana – Kamnik, da se skupaj zavzemajo za to, da se posodobitev železniške povezave uvrsti v naslednjo finančno perspektivo. Poudaril je, da je moč v združevanju in povezovanju, saj se vse občine na tem območju srečujejo s podobnimi problemi na področju javnega potniškega prometa.

Problematiko železnic sta izpostavila tudi kamniška občinska svetnika Mateja Poljanšek in Robin Majnik. Po mnenju Poljanškove je največja ovira pri vsakodnevnih potovanjih z javnimi prevoznimi sredstvi čas oziroma dolžina trajanja potovanja, zaradi česar se mnogi ob koncu raje odločijo za osebni prevoz, Robin Majnik pa je dodal, da bi bila nujna priprava projekta za elektrifikacijo železnice.

Občinski svetnik Robin Majnik  

Tovrstne delavnice so prvi korak pri izdelavi Koncepta mobilnosti za dnevne migrante v Ljubljano za občine Litija, Dol pri Ljubljani, Domžale in Kamnik, ki naj bi bil v okviru projekta CO2-NeuTrAlp zaključen do začetka letošnjega aprila. Pilotne aktivnosti se izvajajo na delu območja »Srca Slovenije«, ki se sooča z nekaterimi perečimi problemi na področju prometa, zlasti veliko dnevno migracijo z osebnimi vozili v Ljubljano, nizko stopnjo osveščenosti ter odsotnost dolgoročne strategije načrtovanja trajnostne mobilnosti na tem območju.

V okviru projekta je bil izdelan spletni portal www.deliva.si, ki je namenjen prebivalcem območja Srca Slovenije pri iskanju ali ponujanju skupnega prevoza. »Deljenje avtomobila« (car pooling) pomeni skupno uporabo vozila, ki ga upravlja voznik in si ga deli z enim ali več potnikom. Namen je, da zainteresirani vozniki preko spletnega portala ponujajo proste sedeže v svojem vozilu za določeno relacijo, hkrati pa na tem portalu proste sedeže iščejo iskalci prevoza. Tako si vsi potniki v vozilu delijo stroške z voznikom, hkrati pa zmanjšajo emisije CO2 in s tem konkretno prispevajo k ohranjanju okolja. Predvsem si želimo, da bi portal začeli uporabljati pri svojih prevozih v šolo ali na delo.


<< Nazaj | Novice