Mali grad

Mladi in mobilnost – vodilna pobuda evropske komisije za povečanje zaposljivosti mladih in njihovega dostopa do trga dela

16.09.2010

 

Evropska komisija je danes objavila novo vodilno pobudo Mladi in mobilnost, katere cilj je mladim pomagati pri pridobivanju različnih znanj, veščin in izkušenj, ki jih potrebujejo za svojo prvo zaposlitev. Pobuda Mladi in mobilnost kot del nove strategije Evropske unije "Evropa 2020" predlaga 28 ključnih ukrepov, s katerimi želi izobraževanje in usposabljanje prilagoditi potrebam ljudi in jih opogumiti, da bi bolj številčno izkoristili štipendije EU za študij ali usposabljanje v drugi državi. Vse to bo povečalo zaposljivost mladih in njihov dostop do trga dela. Ekonomska in finančna kriza je namreč mladim Evropejcem otežila dostop do trga dela, saj se je od začetka finančnega pretresa število mladih, ki iščejo zaposlitev, povečalo s štirih na pet milijonov, brezposelnost mladih v EU pa zdaj dosega skoraj 21 %. Pobuda Mladi in mobilnost bo pomagala doseči krovne cilje strategije Evropa 2020 glede zmanjšanja deleža osipnikov s 15 % na 10 % in povečanja deleža mladih s terciarno ali enakovredno izobrazbo z 31 % na vsaj 40 % do leta 2020.


Komisija je danes začela tudi javno posvetovanje o prihodnosti svojih programov mobilnosti po letu 2013. Posvetovanje bo potekalo do 15. decembra 2010 prek spletne strani:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html

Več informacij:

Mladi in mobilnost: Povzetek za državljane v slovenskem jeziku: http://ec.europa.eu/education/yom/cs_sl.pdf
Spletna stran Mladi in mobilnost v angleškem jeziku: http://europa.eu/youthonthemove
Sporočilo Mladi in mobilnost v angleškem jeziku: http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf
Predlog za Priporočilo Sveta o učni mobilnosti v angleškem jeziku: http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf

Različna mnenja o pobudi bo v petek, 17. septembra med 15. in 16. uro v spletnem klepetu mogoče izmenjati tudi z Evropsko komisarko Androullo Vassiliou: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/events/debate_sl.htm

Vprašanja bo mogoče posredovati v vseh uradnih jezikih EU.

 

 

 

 

 

 

 


<< Nazaj | Novice