Mali grad

Mineva 50 let od zavarovanja Velike planine

25.02.2015

 

6. julija 1964 je Vlasto Kopač na Zavodu za spomeniško varstvo Ljubljana, po treh letih priprav (same priprave in posvetovanja so se začela že leta 1958), podpisal program Urbanističnega razvoja Velike planine. Vlasto Kopač je kot popotnico izpostavil: "Namen urbanističnega programa je ohranitev in vzdrževanje Velike planine v vsej njeni lepoti, z njenimi posebnostmi, znamenitostmi in prvobitno planšarsko arhitekturo. Takšna naj služi predvsem rekreaciji in turizmu,” in dodal: “Obenem pa je v programu predviden nemoten razvoj planšarske dejavnosti s proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov, ki jih bo konzumiral turistični center s svojimi počitniškimi zaselki."

Dobrega pol leta zatem, ko je bil objavljen Urbanistični načrt razvoja Velike planine, pa je bila v takratnem Uradnem listu SRS, v številki 7, dne, 25. 2. 1965, objavljena Odredba o zavarovanju zemljišč na Veliki planini, ki jo je podpisal takratni republiški minister – republiški sekretar za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Ermin Kržičnik. Tako je bila Velika planina pred 50 leti zavarovana. (Povzeto po: Razgledi, Borut Peršolja)

In tako je še danes. Občina Kamnik se zaveda pomena in obstoja naravnega bisera v Kamniško-Savinskih Alpah in se trudi ohranjati Veliko planino v prvotni obliki. Tudi zato v občinskem prostorskem načrtu (OPN) na omenjenem območju ni predvidela novih poselitev oziroma posegov v prostor. Občina Kamnik se zaveda pomena naravnih in kulturnih vrednot in se vse skozi trudi za ohranjanja le-teh.


<< Nazaj | Novice