Mali grad

Medobčinski muzej Kamnik vabi k sodelovanju pri pripravi razstave o življenju Kamničanov v času prve svetovne vojne

27.02.2014

 

Letošnje leto je posvečeno spominu 100. obletnice začetka prve svetovne vojne (1914-1918), vojne, ki je zaznamovala slovenske domove z množico padlih vojakov, pomanjkanjem pri civilnemu prebivalstvu, begunci in izgubo slovenskega ozemlja. Medobčinski muzej Kamnik pripravlja v juniju 2014, v in pred rojstno hišo Rudolfa Maistra na Šutni, razstavo o življenju Kamničanov v času prve svetovne vojne, ki bo temeljila na ohranjenih fotografijah, korespondenci ipd..

Prva svetovna vojna je spremenila tudi podobo slovenskih mest in vasi, ki niso bili v direktnem stiku z bojišči. Kraji v bližini železniške proge, glavnih cest in Ljubljane s prometnim križiščem so bili primerni za namestitev vojaških enot, v katerih so se mobiliziranci pripravljali na vojno. Mobilizacije, motena oskrba z živili, obvezna oddaja dobrin, nastanjeno vojaštvo, begunci, nenazadnje tudi odvzem cerkvenih zvonov za vojaške potrebe leta 1917, so bile podobe iz vsakdanjega življenja ljudi v zaledju.

Zbrano gradivo, ki ga hrani muzej, bi želeli dopolniti z gradivom, ki ga hranite po vaših domovih: z razglednicami, fotografijami vojakov, spominki, pismi ali drugo korespondenco, pisanimi spomini ali dokumenti iz prve svetovne vojne. Gradivo, ki bi ga bili pripravljeni posoditi za razstavo, bi v muzeju preslikali in ga takoj vrnili lastnikom.

Upamo in želimo, da se boste odzvali našemu vabilu k skupnemu spoznavanju kamniške zgodovine in k obuditvi spomina na sto let začetka prve svetovne vojne. Gradivo bi bilo potrebno zbrati do 30. marca 2014.

Vse informacije so vam na voljo pri Medobčinskem muzeju Kamnik, Muzejska pot 3 v Kamniku pri mag. Zori Torkar, in sicer na telefonski številki 01/ 831-76-6201/ 831-76-62 ali na elektronskem naslovu zora.torkar@guest.arnes.si.

Vabljeni k sodelovanju.

Besedilo in fotografija: mag. Zora Torkar, Medobčinski muzej Kamnik


<< Nazaj | Novice