Mali grad

Mednarodni dan invalidov: »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide«

03.12.2017

 

Mednarodni dan invalidov: »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide«Tudi v občini Kamnik se v okviru mednarodnega dneva invalidov oziroma akcije »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide« pridružujemo ozaveščanju o vsakodnevnih tegobah invalidov. Na pobudo Agencije Republike Slovenije za varnost prometa bo redarska služba Občine Kamnik od 4. decembra 2017 do 18. decembra 2017 poostreno nadzirala razmere na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide.

3. december je za mednarodni dan invalidov oktobra 1992 z resolucijo razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, z namenom, da bi v najširši družbi spodbudila vedno boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v življenje. Ob mednarodnem dnevu invalidov pa tudi v Sloveniji potekajo različne akcije, ki namenjajo posebno pozornost tej ranljivi skupini.

Na Fakulteti za Varnostne vede, Univerze v Mariboru, so opravili obsežno in podrobno študijo o parkiranju na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide. Ugotovitve so bile zelo zaskrbljujoče, saj kar 63 odstotkov vseh parkiranih vozil na teh mestih, ni imelo invalidske izkaznice. Na številnih opazovanih lokacijah je ta delež presegel 70 odstotkov, na nekaterih celo preko 90 odstotkov. Dodatno so ugotovili, da je 29 odstotkov voznikov parkiralo na teh mestih neupravičeno tudi takrat, ko so bila v okolici prosta druga mesta. Omenjeni rezultati kažejo na razširjeno nespoštovanje predpisov in pomanjkanje temeljne solidarnosti do skupine voznikov, ki je zaradi svojega posebnega položaja v depriviligiranem položaju. Ugotovitve raziskave kažejo tudi, da je problem parkiranja na parkiriščih rezerviranih za invalide v statistiki prekrškov izrazito podcenjen in da je sivo polje na tem področju veliko.

Agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za varnostne vede in Mestna občina Ljubljana so zato začele izvajati skupen projekt »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide«. V ta namen so partnerji pripravili projekt ozaveščanja in promocije kulture odgovornosti ter vrednot na področju parkiranja na mestih za invalide, ki pod omenjenim sloganom ponuja rešitve za sistematično obravnavo problematike na več ravneh, ki so med seboj neločljivo povezane. Projekt podpirajo tudi organizacije, ki so s to problematiko neposredno povezane: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Zveza za šport invalidov - Paraolimpijski komite. Kot rečeno pa smo se projektu pridružili tudi v občini Kamnik, saj bo redarska služba Občine v naslednjih 14 dneh poostreno nadzirala razmere na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide.

S posluhom o ozaveščanju problematike parkiranja invalidov, parkiranjem na vam namenjena parkirna mesta in s krepitvijo solidarnosti do sočloveka v prometu in širši družbi »PARKIRAJTE IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide«.


<< Nazaj | Novice