Mali grad

Med 11 »najbolj nebeških kapelic« po izboru arhitekturne revije Dezeen magazine tudi kapelica v Zgornjem Tuhinju

28.01.2015

 

V mesecu novembru 2014 se je zaključila izgradnja poslovilnega objekta na pokopališču v Zgornjem Tuhinju. Projektant Tria Studio d.o.o. se je prav z omenjeno kapelico prijavil na natečaj arhitekturne revije Dezeen magazin in bil izbran za eno izmed enajstih najlepših nebeških kapelic.

Občina Kamnik je že pred leti zagotovila v prostorskem načrtu možnost za dograditev oziroma prestavitev mrliške vežice v Zgornjem Tuhinju. Zaradi neustreznih prostorov mrliške vežice sta Občina Kamnik in Krajevna skupnost Tuhinj pristopila k izgradnji nadomestne mrliške vežice. V letu 2012 so bili izdelani projekti (PGD, PZI), konec leta 2012 je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. Dela so se izvedla v dveh fazah. V prvi fazi je podjetje URAL d.o.o. izvedlo rušitev stare vežice in izdelavo temeljev s temeljno ploščo, postavitev čistilne naprave in hišne kanalizacije. V drugi fazi je podjetje ALFA NATURA postavilo nov objekt iz križno lepljenih lesenih desk. Vsa dela so bila opravljena do konca leta 2014, ko smo za objekt s strani Upravne enote Kamnik pridobili tudi uporabno dovoljenje.

Naročnik: Občina Kamnik, Krajevna skupnost Tuhinj
Projektanti: Tria Studio d.o.o, Trzin
Nadzor: PROCTOR d.o.o.
Izvajalci: URAL d.o.o, Kamnik, ALFA NATURA d.o.o., Trzin

Kot je zapisano v reviji Dezeen magazine je pet arhitektov Tria Studia celoten objekt ovilo v križno lepljene deske in brez okvirno steklo. Objekt razsežnosti 100 kvadratnih metrov je razdeljen na tri dele, dve mrliški vežici in odprt osrednji del, skozi katerega vije rahel vetrič, ki sicer hladnemu prostoru daje pridih mirnega in spokojnega prostora.

Celoten članek si lahko preberete tukaj.


<< Nazaj | Novice