Mali grad

Matična knjižnica Kamnik se je s plakatom predstavila na svetovnem knjižničarskem kongresu v Lyonu

27.08.2014

 

Že spomladi smo se v knjižnici prijavili na svetovni knjižničarski kongres s plakatom, katerega sporočilo je skladno s sloganom letošnjega vrhunskega strokovnega srečanja: Knjižnice, državljani in družba: stičišče znanja. Prijavili smo se s plakatom z naslovom Kamniške pravljične poti: knjižnica povezuje družine z lokalnimi pravljicami in kulturno ter naravno dediščino. Utemeljitev je očitno prepričala mednarodno komisijo, ki je sprejela plakat v program.

Kamniške pravljične poti je projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju z Ireno Cerar, priznano avtorico družinskih pravljičnih poti.

Namen projekta

Namen Kamniških pravljičnih poti je spoznavanje lokalnih folklornih pravljic, naravne in kulturne dediščine, krajev, narave in drugih lokalnih posebnostih preko vodenih družinskih izletov in pripovedovanja pravljic. Pravljice imajo estetski, kognitivni in etični pomen. Pomagajo pri vzgoji in spodbujajo pozitivne bralne navade. Pravljice, ki jih pripovedujemo, so povezane s krajem, ki ga obiščemo.

Naša ciljna skupina so družine z majhnimi otroki. Družine spoznavajo posebne stavbe, cerkve, muzeje, galerije, zasebne zbirke, utrdbe, poti, planine, alpske doline, izvire rek, ekokmetije, poklice, zgodovino domačih krajev. Srečamo se z ljudmi, ki se ukvarjajo s krajevno zgodovino ali posebnimi dejavnostmi, društvi, organizacijami, posamezniki.

Med sprehodi je vedno čas za doživljajske igre, ki povezujejo otroke z naravo.

Družinam z majhnimi otroki omogočamo kakovostno preživljanje prostega časa, jih seznanjamo s folklornim izročilom in spodbujamo družinsko branje. Družine spodbujamo k skupnim dejavnostim, zlasti branju in k pripovedovanju pravljic, saj bralce vzgajajo le bralci.

S tem razvijamo socialni kapital krajev, družin in otrok ter promoviramo branje kot cenjeno prostočasno dejavnost.

Potek projekta

Izberemo si cilj pohoda, ki mora biti del kulturne ali naravne dediščine, in ki mora biti lahko dostopen zaradi otrok. Med hojo se igrajo senzorne igre v naravi, poslušajo pravljice, ki so vsebinsko povezane s ciljem (razlaga nastanka naravnega ali zgodovinskega pojava, prazniki, poklici …), na cilju si ogledamo znamenitost, obiščemo lokalna društva ali ekokmetije. Utrdili smo podobo knjižnice kot zaupanja vredne ustanove za družine.

O pripovedovalki

Irena Cerar (1970), diplomirana literarna komparativistka, je od leta 2004 odgovorna urednica otroške revije National GeographicJunior. Je avtorica dveh priljubljenih družinskih izletniških vodnikov: Pravljične poti Slovenije (2004) in Pravljične poti v zgodovino (2009). Je soustanoviteljica Križnikovega pravljičnega festivala v Motniku, kot pripovedovalka sodeluje tudi na drugih pravljičnih dogodkih. Je avtorica številnih člankov, reportaž in besedil. Je planinska vodnica PZS in stalna sodelavka Mednarodnega festivala gorniškega filma.

Kongres IFLA v Lyonu

IFLA je mednarodna zveza knjižničarskih orgnizacij iz več kot 150 držav in je neodvisna, nevladna in neprofitna organizacija. Glavni cilji so: spodbujanje viskokih standardov za zagotavljanje knjižničnih in informacijskih servisov, širjenje razumevanja pomena kakovostnih knjižničnih in informacijskih storitev in predstavljanje interesa članov iz vsega sveta. Med vrednotami IFLE sta načelo svobodnega dostopa do informacij, idej, del ter ideja, da vsi ljudje potrebujejo splošen in enakopraven dostop do informacij, idej in gradiva za socialno, izobrazbeno, kulturno, demokratično in ekonomsko blaginjo. Vsakoletni kongres je pomemben dogodek, na katerem približno 4000 udeležencev lahko prisluhne več kot 200 predavanjem z vsega sveta o razvoju, trendih in vprašanjih s področja delovanja knjižnic. Letošnji kongresni slogan je bil Knjižnice, državljani in družba: stičišče znanja. S tem je poudarjena povezanost knjižnic in družbe pri pridobivanju, iskanju in tudi hranjenju znanja. Geslo trenutne predsednice IFLE Finke Sinikke Sipilä je Močne knjižnice = močna družba.

Del programa so tudi plakati, ki predstavljajo predvsem spodbujanje in razvoj dostopa do informacij, informacijsko in bralno opismenjevanje, sodelovanje in primere dobre prakse. Plakat Kamniške pravljične poti je bil predstavljen v družbi z ostalimi 211 plakati s celega sveta, ki so tako ali drugače prikazovali dejavnosti knjižnice, zlasti s področja dostopanja do baz podatkov in s področja dela z uporabniki. Razstava plakatov je del strokovnih dogodkov na kongresu, ob določenih urah pa morajo biti avtorji ob plakatih, da so na voljo obiskovalcem za diskusijo in izmenjavo izkušenj. Kamniški plakat je požel kar nekaj zanimanja zaradi privlačnega videza in inovativnosti projekta, ki popelje potencialne uporabnike in bodoče bralce izven knjižničnih zidov.

Poseben dosežek lyonskega kongresa je Lyonska deklaracija, ki je skladna z razvojno agendo Združenih narodov, ki poudarja znanje in izobrazbo. Temelj tega pa je dostop do informacij in spretnost učinkovite rabe teh informacij, zato so te vsebine tudi osnova Lyonske deklaracije. Ta se zavzema za ozaveščanje o pravici do javnega dostopa do informacij ob hkratnem spoštovanju pravice do zasebnosti; za prepoznavanje pomembne vloge IKT-ja in interneta in odprtega dostopa do svetovnega spleta; za sprejem politike, standarodov in zakonodaje, ki bi zagotavljala kontinuirano financiranje, integriteto, varovanje in zagotavljanje informacij; razvoj indikatorjev, ki bi omogočali merjenje učinka prostega dostopa do informacija. Deklaracijo je podpisamo več kot 125 organizacij s področja knjižničarstva.

Slikovno gradivo na spletni strani: https://secure.flickr.com/photos/ifla/sets/72157646611993082/

Besedilo in fotografije: mag. Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica Matične knjižnice Kamnik


<< Nazaj | Novice