Mali grad

Matična knjižnica Kamnik obnovila certifikat ISO9001

31.01.2012

 

Včeraj so imeli v Matični knjižnici Kamnik zunanjo obnovitveno presojo za certifikat ISO9001. Minila so namreč tri leta od pridobitve certifikata.

Presojevalci iz SIQ so ugotovili, da je vodenje sistema kakovosti usklajeno s standardi ISO 9001, da sledimo načelu kakovosti od načrtovanja do izvajanja, od nadzora do izboljšav, ki so temelj razvoja. Presojali so skoraj vse procese (vodstvo, nabavo, izposojo, obvladovanje dokumentacije). Pregledali so povezanost s poslovnikom kakovosti, ključnimi kazalniki, določanji letnih in razvojnih ciljev ter s poročili, kjer ugotavljamo uspešnost pri doseganju ciljev in kakovost.

Certifikat smo obnovili. Presojevalci so pohvalili sistem vodenja kakovosti, odnos zaposlenih do kakovosti, predvsem dokument nabavne politike knjižničnega gradiva, ki temelji na analizi okolja ter potreb prebivalstva.

V Matični knjižnici Kamnik smo zelo zadovoljni in ponosni, saj smo ena od treh slovenskih knjižnic s tem certifikatom.

Besedilo: Breda Podbrežnik, direktorica MKK


<< Nazaj | Novice