Mali grad

Lokalni energetski koncept občine Kamnik – javna obravnava in vabilo k oddaji predlogov ter pripomb

02.09.2020

 

Lokalni energetski koncept občine Kamnik – javna obravnava in vabilo k oddaji predlogov ter pripombObčina Kamnik pripravlja (v sodelovanju z izvajalcem LEAG - Lokalno energetsko agencijo Gorenjske) nov Lokalni energetski koncept občine Kamnik (v nadaljevanju: LEK). K izdelavi LEK je pristopila zaradi zahtev Ministrstva za infrastrukturo, ki v skladu z določili Energetskega zakona Občini nalaga, da LEK sprejme najmanj vsakih deset let.

V prvi fazi izdelave LEK je izvajalec pridobil podatke o rabi energije, nato pa na osnovi veljavnih aktov pripravil analizo, oceno prihodnje rabe energije, predlog ukrepov in akcijski načrt za izvajanje LEK za naslednje 10-letno obdobje. Dokument je pregledan s strani usmerjevalne skupine za spremljanje izdelave LEK (imenovana s sklepom št. 360-1/2019-3/8, dne 6. 12. 2019), ki je podala pripombe in navodila za popravke, katere je izvajalec upošteval pri pripravi dokumenta. 

Da bo LEK postal veljaven dokument, morajo biti izpolnjene tudi naslednje zahteve:

Cilj usmerjevalne skupine in izdelovalca LEK je izdelati LEK, ki bo občini pomagal pri začrtanih ciljih, zato želimo, da pri tem sodelujete tudi vsi zainteresirani. Pripombe in predloge za morebitne dopolnitve LEK lahko pošljete do 21. 9. 2020, in sicer po pošti Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik ali po elektronski pošti obcina@kamnik.si.

Po tem datumu se bo izdelovalec v sodelovanju z usmerjevalno skupino opredelil do pripomb in podal razlago. Po končani obravnavi bo LEK posredovan v pregled Ministrstvu za infrastrukturo in predvidoma do konca leta predstavljen tudi na seji Občinskega sveta Občine Kamnik.

Osnutek Lokalnega energetskega koncepta občine Kamnik si lahko ogledate TUKAJ.


<< Nazaj | Novice