Mali grad

Likovni natečaj Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic 2019

19.03.2019

 

Likovni natečaj Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic 2019Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in ostali organizatorji v sklopu Križnikovega pravljičnega festivala (pripovedovanje Križnikovih pravljic za otroke in odrasle) prirejajo  likovni natečaj z naslovom Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic. Festival se bo odvijal v Motniku, 7. in 8. junija 2019. V okviru prireditve bo potekala razstava likovnih del natečaja. Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol, ki lahko sodelujejo v okviru šole ali kot posamezniki.

Z natečajem želimo krepiti zavest o kulturni dediščini, kamor spadajo tudi pravljice in naše okolje. Pravljično kulturno dediščino Motnika in okolice je zbiral in ohranil Gašper Križnik, današnje generacije pa morajo ohraniti čisto okolje, katerega del so tudi vodni viri.

Kdo je bil Gašper Križnik?

Gašper Križnik velja za enega najpomembnejših zbiralcev slovenske slovstvene folklore. V drugi polovici 19. stoletja je v Motniku in okolici zbral preko 200 zapisov ljudskih pravljic, povedk, pesmi, pregovorov, legend, šal. Le malo zbranega mu je uspelo objaviti. Kljub vsemu se je zavedal cene svojega poslanstva in se povezal s tedaj najslavnejšim jezikoslovcem Janom Baudouinom de Courtenayem in mu pošiljal nabrano gradivo v Sankt Peterburg, za objave pa je našel prostor v Zagrebu in drugih južnoslovanskih časopisih. Osem enot zbranega mu je uspelo izdati v Celovcu 1874 s psevdonimom Podšavniški, pod naslovom Slovenske pripovedke iz Motnika. Bil je prvi, ki je slovstveno folkloro zapisoval v narečjih (povzeto po http://odmev.zrc-sazu.si/zalozba/index.php?q=sl/node/743 in Slovenski etnološki leksikon, 2004).
Njegove pravljice so objavljene v mnogih zbirkah slovenskih ljudskih pravljic.

Natečaj

Likovni natečaj se začne 1. 3. 2019 in se zaključi 24. 5. 2019.

Sodelovanje na natečaju

Na natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol. Strokovna komisija bo izbirala po tri najboljše prispevke in prispevke za razstavo po naslednjih kategorijah:

Tema natečaja

Letošnja tema natečaja je voda. Predlagana pravljica je izhodišče za razmišljanje in ustvarjanje na temo ekologije in pomena vode.

Pravljica: Zlato na Okrešlju

Pravljica je objavljena v knjigi: Storije. Narodne pripovedke in pravljice iz gornjegrajskega okraja. Zbral in uredil Fran Kocbek. Celje, 1926.

Nahaja se tudi v Digitalni knjižnici Slovenije - dLib: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-8BQCZCIR/?euapi=1&query=%27keywords%3dstorije%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=5Stran 30-31, pravljica številka 73.

Slovenija je ena izmed bolj vodnatih dežel v Evropi. Čisto pitno vodo povečini najdemo v neposeljenih območjih, v goratih in gozdnatih predelih, kot so Kamniško-Savinjske Alpe. Kamniško-Savinjske Alpe so otok neokrnjene narave sredi civilizirane in urbanizirane Evrope, kjer še lahko pijemo vodo iz izvirov. V svojem podzemlju skrivajo več milijonov kubičnih litrov vode, samo pod Veliko planino štiri milijone, s čimer bi lahko napolnili eno in pol Blejsko jezero. Prav bi bilo, da se naučimo opazovati naravo in spoštovati vodo, njene naravne poti in pozitivne lastnosti, ki jih prinaša ljudem in vsem živim bitjem (Barbara Strajnar, višja svetovalka za razvojne projekte pri Občini Kamnik)

Tehnika

Likovni izdelki naj bodo na predlogi formata  A3 (velikost risalnega lista). Uporabite lahko različne tehnike.

Vsak izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki:

Zaključek natečaja

Likovna dela pošljite ali prinesite do petka, 24. 5. 2019 na naslov: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1240 Kamnik, s pripisom Likovni natečaj Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic.

Dodatne informacije o natečaju dobite na e-naslovu: milena.glusic@kam.sik.si ali na telefonski številki 01 320 55 83.

Izbor, objava in nagrade za najbolj zanimive izdelke

Vse izdelke bo pregledala in ovrednotila natečajna komisija, ki jo sestavljajo Alojz Berlec,  akademski slikar, Jože Kozjek, industrijski oblikovalec in diplomirani inženir gozdarstva ter Barbara Petrušić, višja knjižničarka.

Pri oceni likovnih del bo natečajna komisija upoštevala: 

Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik www.kam.sik.si. Izbrana likovna dela bomo razstavili na Križnikovem festivalu v Motniku

7. in 8. junija 2019. Mentorje bomo pravočasno obvestili o rezultatih natečaja. Avtorji nagrajenih del bodo prejeli nagrade na Križnikovem pravljičnem festivalu v Motniku.

Likovnih izdelkov ne vračamo.

Varstvo osebnih podatkov

Starši oziroma skrbniki in mentorji s podpisom soglašajo, da Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v skladu z zakonodajo hrani in obdeluje osebne podatke udeležencev natečaja za potrebe organizacije Likovnega natečaja Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic 2019 ters fotografiranjem in objavo fotografij v medijih. Starši oziroma skrbniki in mentorji so seznanjeni s tem, da so na spletni strani http://www.kam.sik.si objavljena Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika.

Besedilo in fotografija: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik


<< Nazaj | Novice