Mali grad

Likovni natečaj Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic 2017

28.03.2017

 

O natečaju

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in ostali organizatorji v sklopu Križnikovega festivala (pripovedovanje Križnikovih pravljic za otroke in odrasle) prirejata  likovni natečaj z naslovom Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic. Festival se bo odvijal v Motniku, 9. in 10. junija 2017. V okviru prireditve bo potekala razstava likovnih del natečaja. Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol, ki lahko sodelujejo v okviru šole ali kot posamezniki.

Z natečajem želimo spodbujati spoznavanje Gašperja Križnika, njegovega zbirateljskega dela, okrepiti zavest o kulturni dediščini in spodbuditi zanimanje za pravljice iz domačega okolja in zanimanje za Motnik in okolico.

Kdo je bil Gašper Križnik?

Gašper Križnik velja za enega najpomembnejših zbiralcev slovenske slovstvene folklore. V drugi polovici 19. stoletja je v Motniku in okolici zbral preko 200 zapisov ljudskih pravljic, povedk, pesmi, pregovorov, legend, šal. Le malo zbranega mu je uspelo objaviti. Kljub vsemu se je zavedal cene svojega poslanstva in se povezal s tedaj najslavnejšim jezikoslovcem Janom Baudouinom de Courtenayem in mu pošiljal nabrano gradivo v Sankt Peterburg, za objave pa je našel prostor v Zagrebu in drugih južnoslovanskih časopisih. Osem enot zbranega mu je uspelo izdati v Celovcu 1874 s psevdonimom Podšavniški, pod naslovom Slovenske pripovedke iz Motnika. Bil je prvi, ki je slovstveno folkloro zapisoval v narečjih (povzeto po http://odmev.zrc-sazu.si/zalozba/index.php?q=sl/node/743 in Slovenski etnološki leksikon, 2004).

Njegove pravljice so objavljene v mnogih zbirkah slovenskih ljudskih pravljic.

Trajanje natečaja

Likovni natečaj se začne 10. 3. 2017 in zaključi 26. 5. 2017.

Sodelovanje na natečaju

Na natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol. Strokovna komisija bo izbirala po 3 najboljše prispevke in prispevke za razstavo po naslednjih kategorijah:

Teme natečaja so

Podobe Gašperja Križnika poiščite v Kamniško-komendskem biografskem leksikonu na spletni strani: http://www.leksikon.si .

Pravljici sta objavljeni v knjigi Veronika z Malega gradu. Kamnik: Matična knjižnica Kamnik, 1999 in 2009.  Dostopni pa sta tudi na spletni strani:   http://www.kamniskaveronika.net .

Komisija bo za nagrado ali razstavo izbirala risbe, na katerih bo predstavljen jasen, enostaven, estetski in inovativen motiv, primeren za uporabo na znamkah. Ker je velikost znamke 2,5 × 3,2 cm vas prosimo, da ste pozorni na spodnje usmeritve glede tehnike.

Tehnika

Likovni izdelki naj bodo na predlogi formata  A4. Uporabite lahko različne tehnike.

Pri motivu sončne princezinje ali motniškega polža naj bo upodobljen samo eden od likov iz pravljic.

Mentorje prosimo, da so učenci pozorni na to, da je risba, ki jo rišejo kot predlogo, precej večja, kot morebitna znamka, ki bo po njej narejena.

Zato naj bo pri likovni izvedbi poudarek na bolj ploskovni obdelavi motiva, z ne preveč drobnimi detajli, ki bi se pri pomanjšavi utegnili zgubiti. 

Motiv naj kompozicijsko ne bo preveč razdrobljen, ampak bolj strnjen, jasen in enostaven.

Vsak izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki

Zaključek natečaja

Likovna dela pošljite ali prinesite do 26. 5. 2017 na naslov:

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik,
Ljubljanska cesta 1, 1240 Kamnik,
s pripisom Likovni natečaj Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic.

Dodatne informacije o natečaju dobite na e-naslovu: milena.glusic@kam.sik.si ali na telefonsko številko 01 320 55 83.

Izbor, objava in nagrade za najbolj zanimive izdelke

Vse izdelke bo pregledala in ovrednotila natečajna komisija, ki jo sestavljajo akademska slikarka in ilustratorka Andreja Peklar, akademski slikar Alojz Berlec ter Slavko Novak, predsednik Filatelističnega društva Ivan Vavpotič Kamnik.

Pri oceni likovnih del bo natečajna komisija upoštevala

Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik www.kam.sik.si. Izbrana likovna dela bomo razstavili na Križnikovem festivalu v Motniku 9. in 10. junija 2017. Mentorje bomo pravočasno obvestili o rezultatih natečaja. Avtorji nagrajenih del bodo prejeli nagrade na Križnikovem pravljičnem festivalu v Motniku.

Likovnih izdelkov ne vračamo.

Varstvo osebnih podatkov

Starši oziroma skrbniki ali mentorji s podpisom soglašajo, da se osebni podatki udeležencev natečaja javno objavijo (v medijih in na spletnih straneh), če se organizator za to odloči.

Organizacija zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.


<< Nazaj | Novice