Mali grad

Letošnji otroški parlament na temo izobraževanja in poklicne orientacije

31.03.2015

 

Dopoldan se je v Domu kulture Kamnik odvijal otroški parlament, in sicer na temo izobraževanja in poklicne orientacije. Srečanju predstavnikov mladih iz kamniških osnovnih šol, Osnovne šole Toma Brejca, Osnovne šole Marije Vere, Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, Osnovne šole Stranje, Osnovne šole 27. julij Kamnik in Osnovne šole CIRIUS Kamnik, pod organizacijskim vodstvom Mladinskega centra Kotlovnica, se je v imenu Občine Kamnik pridružil podžupan Igor Žavbi.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci, izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu.

Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije. Nastal je na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih. Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament, tam izberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

Kot rečeno, se je dopoldan odvijal otroški parlament tudi v občini Kamnik. V Domu kulture Kamnik, kjer so mladi zaključili s celoletnim delom in aktivnostmi na šoli ter izven nje, so predstavili svoje poglede na letošnjo osrednjo temo. Organizator Mladinski center Kotlovnica jim je pripravil poseben izziv, saj so obiskali zapuščeno območje tovarne KIK in jih v delavnicah vzpodbudil, da razmišljajo o poklicih prihodnosti, o novih oblikah zaposlovanja-združevanja in o ustvarjanju novih delovnih mest, učenke in učenci pa so tako dobili še dodatne naloge, da razmislijo tudi o možnostih razvoja turizma in drugih možnostih v lokalnem okolju. Nekaj koristnih napotkov so otroci dobili tudi od predstavnikov Študentskega kluba Kamnik in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

V imenu Občine Kamnik je mlade parlamentarce v klubu Doma kulture Kamnik nagovoril tudi podžupan Igor Žavbi, ki je dejal: »Ob koncu osnovne šole nastopi trenutek, ko se morate odločiti, kaj boste v življenju počeli. Za marsikoga je to prezgodaj, za nekoga drugega pa lahka odločitev, saj ima že jasno zastavljene cilje. Kamnik, nekdaj močno industrijsko mesto, ni imelo težav z zaposlitvami. Marsikdo je šel po končani osnovni šoli v eno od kamniških »fabrik«, če mu tam po nekaj tednih, mesecih ali letih ni bilo všeč, je odšel v drugo. Te časi so mimo. Kot vemo, je danes zaposlitev kljub izobrazbi, pa naj bo to srednješolska, visokošolska ali univerzitetna, težko dobiti. Ravno zaradi tega dejstva je pomembno, da imate jasno zastavljene cilje, kaj bi v življenju radi počeli. V Kamniku je brezposelnost približno 10-odstotna, sicer še vedno pod državnim povprečjem, a s tem podatkom na to ne moremo biti ponosni. Verjamem, da se boste danes veliko pogovarjali o svoji bodoči poklicni poti in o možnostih zaposlitve.  Želim vam prijeten dan v upanju, da boste pridobili veliko novega znanja in odgovore na vsa vaša vprašanja. Na poklicni poti pa vam želim vse dobro in obilo uspehov,« nato pa prisluhnil zanimivim debatam in razmišljanjem.


<< Nazaj | Novice