Mali grad

Kulturne in kreativne industrije so gorivo razvoja

05.09.2019

 

Kulturne in kreativne industrije so gorivo razvojaVčeraj, 4. septembra 2019, je v Domu kulture Kamnik potekal prvi javni dogodek in predstavitev projekta StimulArt, ki se poleg Slovenije (Občina Kamnik ter Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik) izvaja tudi na Madžarskem (vodilni partner), v Italiji in Nemčiji. Projekt bo aktivno naslavljal vprašanje, kako povezati kulturo in kreativnost z bogato industrijsko dediščino v občini Kamnik na način, da bo slednja služila kot navdih, tako za mlade perspektivne umetnike in kreativce kot tudi za že uveljavljene strokovnjake. Partnerja, Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, sta dogodek organizirala z namenom predstavitve glavnih ciljev in rezultatov projekta, ki bo v treh letih omogočil izdelavo pametnih, raznolikih in dolgotrajnih rešitev, ki jih bo mogoče prilagoditi široki paleti kulturnih in kreativnih industrij ter tako spodbuditi naslednjo generacijo umetnikov, podjetnikov in inovatorjev.

V pozdravnem nagovoru je župan Matej Slapar izpostavil pomen spodbujanja kreativnih dejavnosti v občini, saj prav kreativci in umetniki ustvarjajo dodano vredno v vsaki družbi, ob tem pa jih ni strah ustvarjati vedno nekaj novega.

Projekt se odvija v okviru programa Interreg Central Europe, ki v svojem bistvu spodbuja mehke vsebine, ki so namenjene krepitvi kompetenc prebivalstva, mentoriranju, spreminjanju navad, načrtovanju in izvajanju drugih neinvesticijskih ukrepov, ne pa morebiti finančnim vlaganjem v vzdrževanje in nakup že obstoječe infrastrukture. Tako bo StimulArt spodbujal aktivnosti raziskovanja področja kulturne in kreativne industrije. Slednjeso v zadnjem desetletju v mnogih državah prerasle v kreativne ekonomije. Te prepletajo temeljne umetniške in kulturne prakse z dosežki uporabnih znanosti in poslovanja. Mnogi sektorji gospodarstva so prevzeli kulturne in kreativne industrije, da ustvarjalno uporabljajo znanje, usvajajo nove tehnologije in delujejo z novimi poslovnimi modeli. Prvi zametki omenjenega razvoja so se v občini Kamnik začeli že odvijati v okviru KIKštarterja, skupine Štajn, Mladinskega centra Kotlovnica in Doma kulture Kamnik. Strateški pristop k tematiki pa bo v naslednjih treh letih omogočil projekt STIMULART.

Kot je na včerajšnjem  javnem dogodku izpostavil direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger, se bo v okviru projekta StimulArt v Kamniku izvedla temeljita analiza o stanju in razmerah na področju kulturne in kreativne industrije v občini, konkretnejše aktivnosti, ki bodo povezane z industrijsko dediščino, pa bodo sledile predvidoma v letu 2021.

Tekom celotnega projekta bodo potekale številne delavnice, ki bodo ponudile priložnosti za spremljanje napredka samega projekta. Med pilotnim delom projekta pa bo StimulArt spodbudil in doprinesel k nastanku in razvoju novih kreativnih zgodb v Kamniku.

Vrednost celotnega projekta (Slovenija, Madžarska, Italija in Nemčija) znaša 2.517.222,68 evrov. Občina Kamnik je v 85 odstotkih financirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 225.675,48 evrov, preostalih 15 odstotkov projekt financira Občina sama, in sicer v vrednosti 39.825,09 evrov. Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik pa je v 85 odstotkih financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 175.058,66 evrov, preostalih 15 odstotkov projekt financira sam, in sicer v vrednosti 30.892,70 evrov.


<< Nazaj | Novice