Mali grad

Krepitev kulturnega in kreativnega gospodarstva v Kamniku

10.07.2019

 

Krepitev kulturnega in kreativnega gospodarstva v Kamniku Kulturne in kreativne industrije (skrajšano: KKI) pogosto predstavljajo neizkoriščen potencial v malih in srednje velikih evropskih mestih. StimulArt, projekt programa Interreg Srednja Evropa, je namenjen povečanju učinkovitosti KKI v manjših mestih. V začetku junija je v madžarskem mestu Jászberény potekalo uvodno srečanje projektnih partnerjev, ki so pričeli z izvajanjem začetnih aktivnosti ter pripravami na številne dejavnosti, ki se bodo izvajale v prihodnjih treh letih. V mesecu juliju bodo sodelujoča mesta organizirala tudi srečanja oz. delavnice, namenjene lokalnim interesnim skupinam, ki bodo sodelovale pri projektu.

Kulturne in kreativne industrije so postale vodilne gospodarske dejavnosti v večini velikih evropskih mest, za manjša in srednje velika mesta pa ponujajo številne nove priložnosti. Ta manjša urbana središča z zaledjem skrivajo dragoceno in pogosto mirujočo kulturno dediščino ter veliko ustvarjalnih umov z inovativnimi idejami, ki iščejo širše občinstvo in uspešne poslovne rešitve. Vzpostavitev podpornega institucionalnega in poslovnega okolja KKI ter spodbujanje in zagotavljanje ciljnega usposabljanja za zainteresirane strani (deležnike) bo v veliki meri prispevalo k diverzifikaciji lokalnega gospodarstva, ohranjanju mladih ustvarjalcev v domačem okolju in povečanju privlačnosti lokalnega okolja za podjetja in obiskovalce.

Kulturne in kreativne industrije temeljijo na ustvarjalnosti, sposobnosti in talentu. Poleg tradicionalnih kulturnih in umetniških dejavnosti (likovne, gledališke, filmske, plesne, obrtniške itd.) pokrivajo tudi področja, kot so moda, grafično in industrijsko oblikovanje, založništvo ter področja informacijske tehnologije. Pogoj za uspešen razvoj KKI je prilagajanje novega strateškega in operativnega pristopa (nova razvojna politika), ki temelji na sodelovanju usposobljenih javnih in zasebnih akterjev s področja KKI ter lokalnih skupnosti.

V projektu StimulArt (uradni naslov: Stimulating CCI in mid-sized urban centers to boost competitiveness) pri doseganju skupnih ciljev sodeluje devet partnerjev iz petih srednjeevropskih mest (Jászberény (vodilni partner) - Madžarska, Amberg in Naumburg - Nemčija, Kamnik - Slovenija in Vittorio Veneto - Italija) in Univerza v Regensburgu. Projekt s skupnim proračunom v višini 2.517.222,71 evrov se je začel izvajati aprila 2019 in se bo zaključil marca 2022.

Program Interreg Srednja Evropa v projektu StimulArt sofinancira široko paleto aktivnosti, kot so mednarodna izmenjava izkušenj, skupna usposabljanja za zainteresirane skupine akterjev KKI, kartiranje KKI, oblikovanje strategij in akcijskih načrtov na podlagi skupne metodologije ter izvajanje pilotnih projektov v vseh partnerskih mestih. V Kamniku pri projektu sodelujeta dva partnerja, Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki pa bosta k sodelovanju povabila tudi nekatere strokovnjake oziroma poznavalce s področja KKI, s katerimi bomo skupaj ustvarili skupno mrežo KKI akterjev. Vzpostavile se bodo tudi lokalne interesne skupine s področja KKI, s pomočjo katerih se bo hitro in učinkovito prenašalo znanje do lokalnih akterjev, hkrati pa bo to prineslo dolgoročne koristi pri razvoju tovrstnih dejavnosti v regiji.

Vse, ki vas zanima projekt StimulArt, vljudno vabimo, da se nam pridružite kot lokalni akterji, za dodatne informacije se obrnite na Občino Kamnik (maja.poravne@kamnik.si, katja.kunstelj@kamnik.si) oziroma Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik (tomaz.simetinger@domkulture.org, anja.cizel@domkulture.org). Lahko pa se obrnete tudi na vodilnega partnerja projekta – madžarsko Občino Jászberény (stimulart@jaszbereny.hu).


<< Nazaj | Novice