Mali grad

Krajanke in krajani Tunjic in Tunjiške Mlake bogatejši za prenovljeno cesto in kanalizacijsko omrežje

06.04.2017

 

Krajanke in krajani Tunjic in Tunjiške Mlake bogatejši za prenovljeno cesto in kanalizacijsko omrežjeŽupan Marjan Šarec je popoldan skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Tunjice Matjažem Sedušakom s simboličnim prerezom traku odprl prenovljeno cesto in kanalizacijsko omrežje v Tunjicah. Dogodka pri Podružnični šoli Tunjice so se udeležili tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije mag. Matej Tonin in sodelavci službe za izvedbo kohezijskih projektov Občine Kamnik. Poleg predstavnikov izvajalcev del in predstavnikov nadzora pa so novo pridobitev pozdravile še številne krajanke in krajani Krajevne skupnosti Tunjice.

V okviru kohezijskega projekta je Občina Kamnik vzpostavila ustrezen kanalizacijski sistem tudi na območju Tunjic in Tunjiške Mlake. Kanalizacijski sistem je del široke mreže enotnega sistema, ki odpadne komunalne vode kar šestih občin odvaja na nadgrajeno Centralno čistilno napravo v Domžalah. S tem smo močno pripomogli k izboljšanju zdravega življenjskega okolja tako na območju samih Tunjic kot tudi domače in okoliških občin. Vzpostavljen je sistem za ločeno odvajanje komunalne odpadne vode in ločeno odvajanje padavinske oziroma meteorne vode, pri čemer ne gre zanemariti pozitivnega pomena ponovne uporabe padavinske vode za najrazličnejše namene in hkrati tudi negativnih učinkov iztekanja oziroma odvajanja meteornih in padavinskih voda v kanalizacijsko omrežje. Zaradi razgibanosti terena na tem območju je bila, kljub temu, da se odpadne vode večinoma odvajajo gravitacijsko, izvedena vgradnja 3 črpališč, pomembno pa se je izboljšalo splošno stanje infrastrukture.

Priključevanje gospodinjstev na novozgrajeno omrežje poteka intenzivno že vse od septembra 2016. V okviru investicije je bilo zgrajene 8,5 kilometra kanalizacije in 2 kilometra meteorne kanalizacije. Hkrati se je obnovil vodovod v dolžini 2 kilometra in dogradila kabelska kanalizacija v dolžini 2 kilometra za javno razsvetljavo. K izgradnji telekomunikacijskih vodov sta pristopila Zavod KKS Kamnik in Telekom Slovenije, ki ravno v tem času nadaljuje s prevezavami do objektov in polaganjem optike v cevi, puščene med gradnjo. Sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja je bila prenovljena tudi cesta Kamnik–Tunjice. Ob obstoječi cesti se je dogradil pločnik do Podružnične šole Tunjice, in sicer v dolžini 2 kilometra. Vrednost investicije v Tunjicah je znašala 3.013.504,35 evra, sicer pa je Občina Kamnik za izgradnjo kanalizacije na območju Stranj, Tunjic in Tuhinjske doline do sedaj prejela 1.996.229,80 evra nepovratnih sredstev.

Zbrane ob uradnem prenovljene ceste in kanalizacijskega omrežjaje sprva pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Tunjice Matjaž Sedušak: »Na današnji dan, pred natanko 121 leti, so se začele prve olimpijske igre nove dobe v Atenah in kot take v svetovnem merilu predstavljajo nov začetek, nekega novega časa. In za nas Tunjičane začetek nekega novega časa, predstavlja kanalizacijsko omrežje, na katerega se za enkrat lahko priključi, oziroma je že priključenih približno 90 domačij, kar predstavlja skoraj polovico vseh hiš v naši krajevni skupnosti. Še bolj smo veseli prenovljene ceste Kamnik – Tunjice z vso pripadajočo infrastrukturo, predvsem so veseli pločnika vsi, ki jo občasno v Kamnik mahnejo kar peš. Za vse te pridobitve, pa se moram zahvaliti Občini Kamnik, županu Marjanu Šarcu in njegovi ekipi strokovnjakov, vsem izvajalcem del, ki so imeli v Tunjicah vse prej kot lahko delo in seveda vsem sovaščanom, ki so leto in pol potrpežljivo spremljali gradnjo in se prevažali po obvoznih cestah, ki tako gostemu prometu niso dorasle. V svetu Krajevne skupnosti Tunjice imamo še veliko želja po posodobitvi naše vasi, predvsem je problem še veliko kilometrov makadamskih cest, ki jih bi želeli v čim krajšem času asfaltirati, vas že od leta 1936 čaka na dom krajanov oziroma kot so mu takrat nadeli ime Prosvetni dom. Spisek želja je še zelo dolg in upam, da bodo na Občino Kamnik tudi v nadaljnje prisluhnili našim željam, tako kot do sedaj!«

Župan Marjan Šarec pa je ponosen na sodelavce službe za izvedbo kohezijskih projektov Občine Kamnik, ki vsakodnevno skrbijo za izvedbo projekta, in z zahvalo potrpežljivim krajankam in krajanom Tunjic, saj so gradbena dela, predvsem zaradi cestnih zapor in obvozov, povzročala nemalo nevšečnosti, dejal: »Ko smo začeli projekt kohezije tu v Tunjicah, me je bilo strah. Priznam. Zaradi vsega. Tudi zaradi obvozov. Cesta v Tunjice je bila res slaba. Bila pa je povezana s celotnim projektom, za katerim stoji mnogo neprespanih noči, mnogo težav, mnogo prilagajanj in usklajevanj. Da niti ne govorim o »papirologiji«, ki jo je bilo res zelo veliko. In to še pred začetkom samih del. Danes lahko z veseljem in ponosom rečemo, da nam je uspelo veliko delo. Zlasti v sodelovanju z vami, krajankami in krajani. Bili ste precej potrpežljivi, zlasti ob obvozih. Res da obvoz ni bil optimalen in trpeli so predvsem vaši avtomobili. Upam si trditi, da če bi danes vedeli kaj vse nas čaka, ne verjamem, da bi imeli pogum še enkrat zastaviti tako obsežen projekt. A zdaj lahko gledamo naprej. Še nekaj investicij čaka vašo krajevno skupnost. Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, sodelavci Občine Kamnik, izvajalci, nadzor in vsi, ki ste kakorkoli prispevali k tej pridobitvi, dovolite mi, da se vam še enkrat iskreno zahvalim za vaše živce, trud, neprespane noči in ne nazadnje, ker ste bili nemalokrat strelovod za vse težave. Hvala, da ste projekt pripeljali do konca. Srečno.«

Kanalizacijsko omrežje in prenovljeno cesto Kamnik–Tunjice je blagoslovil župnik Edi Strouhal.

Za veselje in glasbeno popestritev pa je poskrbel Otroški pevski zbor Škrjančki Podružnične šole Tunjice.


<< Nazaj | Novice