Mali grad

Krajanke in krajani Laz in Malega Hriba varno stopajo pa novem pločniku

07.04.2017

 

Krajanke in krajani Laz in Malega Hriba varno stopajo pa novem pločniku Popoldan je podžupan Matej Slapar v imenu Občine Kamnik skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Tuhinj Dejanom Bajdetom in poslancem Državnega zbora mag. Matejem Toninom s simboličnim prerezom traku odprl del pločnika Laze–Mali Hrib. Dogodka pri Malem Hribu 4 b pa so se udeležile številne krajanke in krajani Tuhinjske doline.

Občina Kamnik je izgradila pločnik v dolžini 700 metrov med naseljema Laze in Mali hrib, in sicer ob državni cesti Kamnik–Ločica. Poleg pločnika je bila zgrajena javna razsvetljava, odvodnjavanje, varovalna ograja in ureditev brežin ob potoku Šumščica. Dela so potekala od avgusta do oktobra 2016. Občina pa je s projektom kandidirala za sredstva na podlagi Zakona o financiranju občin in jih v celoti tudi pridobila. Z izgradnjo pločnika na tem odseku se je tako bistveno izboljšala varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu. Vrednost investicije je znašala 152.667,10 evra. Občina Kamnik pa bo z izgradnjo pločnika na tem območju nadaljevala v letošnjem in prihodnjem letu.

Zbrane ob uradnem odprtju je sprva pozdravila Ivica Bajde v imenu gradbenega odbora, ki je predstavila potek investicije in se ob tej priložnosti zahvalila tudi lastnikom zemljišč za dana soglasja in potrpežljivost pri izvedbi del, Občini Kamnik pa za zagotovitev sredstev in njeno pripravljenost za dokončanje načrtovanih del. Njenim besedam in zahvali vsem, ki so pripomogli k novi pridobitvi Krajevne skupnosti Tuhinj, sta se pridružila tudi predsednik Krajevne skupnosti Krajevne skupnosti Tuhinj Dejan Bajde in poslanec Državnega zbora mag. Matej Tonin.

Podžupan Matej Slapar pa je v imenu Občine Kamnik krajankam in krajanom namenil naslednje želje: »Z razvojem okolij in družbe, prihaja tudi vedno več cestnega prometa. Če je bilo še pred 70 leti glavno prevozno sredstvo kolo, je danes situacija popolnoma drugačna. Prometa je na naših in še posebej tranzitnih cestah vedno več. In nič drugače ni tukaj v Tuhinjski dolini. V cestnem prometu moramo najprej zaščititi najšibkejše udeležence, in sicer pešce, še zlasti otroke in druge ranljive skupine, ki potrebujejo čim varnejše poti. Tako je Občina Kamnik po večletnih prizadevanjih posameznikov in tudi organiziranih skupin, ki so opozarjale na nevarnost prometa skozi Tuhinjsko dolino, med katerimi je potrebno posebej izpostaviti vašega poslanca, mag. Mateja Tonina, lansko leto konkretno odgovorila na te nujne potrebe tudi s prvo fazo izgradnje pločnika med Lazami in Malim Hribom. Ta odsek pločnika je bil zgrajen razmeroma hitro, velik del zaslug za to pa imajo poleg kvalitetnih izvajalcev (družbe Eurograd d.o.o.), občinske uprave, gradbenega odbora tudi lastniki zemljišč ob cesti, ki so pod razumnimi pogoji pristali na odkup površin, po katerih zdaj poteka pločnik. Od svojega premoženja so prispevali za skupno dobro. V občinski upravi smo prepričani, da pločniki vzdolž cest med naselji niso nadstandard, ampak na določenih predelih nuja. Zato se v okviru možnosti trudimo, da bi čim več naselij čim prej povezali z varnimi potmi za pešce. Veliko je že bilo storjenega, veliko dela pa nas še čaka. Odločeni smo nadaljevati korak za korakom, odsek za odsekom tudi letos in naslednje leto. Želim vam srečno in varno uporabo tega pločnika, veselim pa se tudi dejstva, da je pred vrati tudi druga faza izgradnje. Da boste torej imeli pločnik, kakršnega potrebujete. Da bo varen korak za vse udeležence v prometu. Ne sicer nadstandarden, ampak nujno potreben tako za krajanke in krajane, ki živite tik ob cesti, kot tudi za ostale udeležence v cestnem prometu. Naj pločnik služi svojemu namenu! Naj bo korak po njem varen!«

Novo pridobitev Krajevne skupnosti Tuhinj je blagoslovil župnik Nikolaj Štolcer.  

S pesmijo smo se podali na pot v kamniški lepi kot, saj je Otroški cerkveni pevski zbor Zgornji Tuhinj pod vodstvom Špele Jeglič ob spremljavi harmonike Matevža Slapnika zapel pesem Veselo v Kamnik in se prepustili še kulturnemu pridihu pesmi z oratorijsko vsebino.


<< Nazaj | Novice