Mali grad

Kosilo s kamniškimi brezdomci

31.12.2009

 

Župan je tudi to leto v decembru povabil na kosilo kamniške brezdomce. Ker pa se tokratnega srečanja zaradi obveznosti ni mogel udeležiti, so brezdomce pozdravili podžupan Rudolf Pfajfar, vodja oddelka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa ter Katja Vegel z oddelka za družbene dejavnosti.

Vsi štirje kamniški brezdomci, ki so vpisani v evidenco na Centru za socialno delo iz razlogov kot so zdravstvene težave, ne premorejo dovolj sredstev ali premoženja, ki bi jim omogočilo preživetje, so nesposobni za kakršnokoli delo, so na podlagi naštetega upravičeni do denarne socialne pomoči. Občina hkrati pokriva zdravstveno zavarovanje brezdomcev ter že vrsto let zagotavlja sobe v samskemu domu v Mekinjah, kjer krije stroške bivanja. V letošnjem letu so na Občini zagotovili tudi enkratno denarno pomoč za vse socialno ogrožene občane.

Podžupan Pfajfar je ob pozdravu dejal, da bodo na Občini tudi v letu 2010 prisluhnili njihovi stiski, problemom in pobudam. Ob tem je poudaril, naj vedo, da tudi v teh prazničnih dneh niso sami ter da bomo še naprej skušali zagotavljati, po potrebi pa tudi povečati, sredstva za socialne in humanitarne programe.

Ob koncu srečanja je podžupan izročil darila (zimska oblačila, dnevna živila) ter jim zaželel mirno in zdravo leto 2010. 


 

 


<< Nazaj | Novice