Mali grad

Konvencija županov »Zavezani lokalni trajnostni energiji«

29.03.2012

 

Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 8. seji, 28. septembra 2011, sprejel Sklep o pristopu Občine Kamnik h Konvenciji županov »Zavezani lokalni trajnostni energiji«. Istega dne je župan Marjan Šarec podpisal pristopno izjavo.

Konvencija županov je prva iniciativa Evropske komisije, ki spodbuja občinsko upravo in prebivalce k prevzemu pobude v boju proti globalnemu segrevanju. Konvencija županov je odprta za vse občine, ne glede na velikost in njihov napredek pri izvajanju energetske/podnebne politike.

Konvencija županov je prostovoljna zaveza občin za doseganje in preseganje ciljev EU na področju zmanjševanja CO2 emisij.

Za dosego teh ciljev se je s podpisom Konvencije županov občina obvezala, da bo:

Akcijski načrt za trajnostno oskrbo z energijo (SEAP), katerega osrednji cilj je pripraviti plan občinskih ukrepov in projektov za zmanjšanje z rabo energije pogojenega izpusta toplogrednih plinov, predstavlja nadgradnjo Lokalnega energetskega koncepta.

Za izdelavo akcijskega načrta so v proračunu za leto 2012 zagotovljena finančna sredstva. Za izvajanje ostalih aktivnosti pa ne bo treba zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev.

Vabljeni, da si ogledate tudi filmček o Konvenciji županov.


<< Nazaj | Novice