Mali grad

Konservatorsko-restavratorska dela v cerkvi pri sv. Primožu

10.10.2014

 

V cerkvi sv. Primoža in Felicijana nad Kamnikom, ki slovi po znamenitih poznogotskih poslikavah, so se v mesecu septembru 2014 pričela konservatorsko-restavratorska dela. Na podlagi dodeljenih finančnih sredstevz Ministrstva za kulturo, ki jih je Zavod za varstvo kulturne dediščine pridobil z odločbo za leto 2014, bo ekipa Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine do konca oktobra izvajala raziskave na poslikanih površinah severne in južne stene cerkvene ladje.

V preteklem mesecu je bilo opravljeno terestično lasersko skeniranje, s katerim sta bili dokumentirani notranjščina in zunanjščina cerkvene arhitekture, v notranjosti je bila izvedena termografija, ki nam je razkrila podatke o prezidavah in odstopanju ometov, odvzeti so bili vzorci materialov za naravoslovne raziskave, poslikane površine pa so bile tudi natančno fotodokumentirane.

Trenutno poteka podroben pregled stanja poslikave z namenom diagnosticiranja poškodb, nameščen pa bo tudi dolgoročni merilno nadzorni sistem za kontrolo temperature in vlage. Na podlagi pridobljenih rezultatov in meritev bo pripravljen program nadaljnjih konservatorko-restavratorskih posegov, potrebnih za ohranitev dragocene poslikave.

Besedilo: konservatorka in restavratorka Ajda Mladenovič


<< Nazaj | Novice