Mali grad

Konferenca Omrežja alpskih občin

11.09.2012

 

V Poschiavu v Švici je od 5. do 8. septembra potekalo srečanje in konferenca Omrežja alpskih občin, katerega članica je kot ena izmed 300 občin, tudi Občina Kamnik. Sočasno so potekale številne aktivnosti za podporo izvajanja Alpske konvencije in spodbujanja trajnostnega razvoja alpskega prostora. Med drugim se je odvijal tudi »Alpski teden 2012« ter XII. Alpska konferenca Alpske konvencije, ki so se je udeležili okoljski ministri in ministrice alpskih držav.

Barbara Strajnar, ki se je konference udeležila v imenu Občine Kamnik, je predstavila občino Kamnik in seznanila strokovno javnost s projekti, ki jih trenutno izvajamo. Občina Kamnik je prejela 3 priznanja za izredno uspešno izvajanje projektov: Povabilo v gozd, Ekoembalaža in Izmenjava mladih – projekt My clima mate. Pohvalili so naše delo in izrazili zadovoljstvo ob naših prizadevanjih za izboljšanje okolja in uresničevanje konvencije za varstvo Alp.

Na srečanju je poleg zanimivih predavanj potekala tudi seznanitev s projekti, ki se izvajajo v alpskem prostoru. Omrežje občin preko svojih programov podpira številne projekte. Trenutno aktualni program dynalp-climate članice podpira pri njihovih prizadevanjih za reševanje problematike podnebnih sprememb. Pomembno vlogo so imeli tudi mladi, predvsem udeleženci projekta My-Clime mate, ki se izvaja v okviru programa dynAlp-climate. Predstavili so svoje predloge za "obnovo" Alp in jih nadalje oblikovali na ustvarjalnih delavnicah. Iz Kamnika sta se delavnic udeležila Sara Ogrinec in Primož Jeras. Skupaj z mladimi iz Bovca in iz drugih držav sta navdušila vse zbrane z idejami, predstavitvami in izdelanimi kratkimi filmi. Na Alpskem tednu se je predstavila tudi Mestna godba iz Idrije, ki je bila izbrana za Alpsko mesto leta 2011.

Konferenca Omrežja alpskih občin in Alpski teden pomeni za nas idealno priložnost, kjer lahko sklepamo zanimive in pomembne stike, se seznanimo z inovacijami in projekti, skupaj iščemo rešitve za nastale probleme ter si z drugimi občinami in regijami iz alpskega prostora izmenjujemo znanje in izkušnje. Pomembno je tudi večanje prepoznavnosti naše občine, saj je bilo v Poschaviu več kot 200 udeležencev različnih prireditev in delavnic, iz 8 alpskih držav. Občina Kamnik v alpskem prostoru postaja čedalje bolj prepoznavna, kar je koristno tako z vidika spodbujanja turizma kot povezovanja med občinami iz vseh alpskih držav.

Omrežje občin »Povezanost v Alpah«  združenje več kot 300 alpskih občin iz sedmih držav. Ustanovljeno je bilo leta 1997. Občine, ki so članice omrežja, si v tesnem sodelovanju s prebivalci prizadevajo za uveljavitev trajnostnega razvoja Alp kot njihovega življenjskega prostora. Kot podlaga in vodilo za trajnostni razvoj članicam služi Alpska konvencija. Njeno uresničevanje naj bi zaživelo tam, kjer imajo posamezniki možnost sooblikovanja in sodelovanja: v občini. Da pa ne bi bilo treba vedno odkrivati že odkritega, omogoča Omrežje občin »Povezanost v Alpah«  izmenjavo izkušenj in informacij prek jezikovnih in kulturnih meja.

Besedilo in fotografije: Barbara Strajnar


<< Nazaj | Novice