Mali grad

Komentar župana Smolnikarja na komentar z naslovom Kaj se obeta kamniškemu podjetništvu?

12.08.2010

 

"Kaj se obeta kamniškemu podjetništvu?" - komentar župana Smolnikarja

Mag. Matej Tonin v svojem razmišljanju glede podjetništva v občini Kamnik izraža zaskrbljenost nad napetostmi med obema inkubatorjema, torej med tako imenovanim podjetniškim inkubatorjem MUPI (t. j. PE Mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije – Mrežnega spin-off inkubatorja Univerze v Mariboru KAMNIK) in podjetniškim inkubatorjem PIKA (t. j. Podjetniški inovacijski inkubator Kamniške Alpe). Ena izmed ključnih nalog inkubatorjev je tudi pospeševanje konkurenčnosti na domačem tržišču. Zakaj torej ne bi konkurenca med podjetniškimi inkubatorji predstavljala dobro temelje za delo enega in drugega? Hkrati pa ravno konkurenca v lokalnem okolju vpliva na dodatno ponudbo posamezne institucije.

Mag. Matej Tonin navaja, da so še vedno najbolj učinkoviti t.i. »poslovni angeli«, ki podjetnik v zameno za določen delež solastništva v podjetju zagotovijo potrebna sredstva za realizacijo podjetniške ideje. Poslovni angeli sodelujejo s podjetniki, ki bodo z ustrezno investicijo in poslovnimi kontakti zgradili hitro rastoče podjetje v regiji in z jasnim ciljem postati eno izmed vodilnih v svoji panogi. Do tovrstnih investicij so upravičene podjetniške ideje v začetnih fazah, nosilci teh podjetniških idej pa so odlične in sposobne ekipe.  Odstotek takšnih vlaganj na letni ravni je izredno majhen in doseže res zgolj najboljše inovativne in/ali visokotehnološke podjetniške ideje. Gre tudi za zelo majhen odstotek v primerjavi s številom novo nastalih podjetij. Podobno je tudi s skladi tveganega kapitala, kjer se financirajo podjetniški projekti z dobro idejo na pravem trgu, odličnim in ambicioznim managementom ter potencialno strategijo izhoda (primeri podjetij, ki so bila financirana s tveganim kapitalom, so: Google, Yahoo, Starbucks, Youtube itn.). Pri obeh oblikah investiranja gre za lastniško financiranje, konvertibilno opcijsko posojilo ali druge izvedene finančne inštrumente. Podjetniški inkubatorji so v najrazvitejših državah že nekaj desetletij pomemben del infrastrukture za razvoj podjetništva. Podjetniški inkubator je po definiciji Evropske Komisije kraj, kjer so locirana novonastala podjetja na relativno omejenem prostoru, njihov osnovni namen pa je povečanje možnosti rasti in stopnje preživetja teh podjetij z zagotovitvijo modularnih poslopij, skupne tehnične infrastrukture, managerske podpore in podpornih storitev.

Inkubatorji so v drugačni poziciji, saj dejansko predstavljajo ekonomsko orodje, ki se uporablja v povezavi z drugimi podpornimi ukrepi za pospeševanje podjetništva in razvoja novih inovativnih podjetij. Gre za institucije, ki pomagajo ustanavljati nova podjetja in na začetku njihove poti nudijo pomoč v obliki subvencionirane najemnine prostora, svetovalnih, pravnih, davčnih storitev ipd. Inkubirana podjetja se ukvarjajo z inovativno ali visokotehnološko dejavnostjo oz. se jih glede na dejavnosti in znanje, ki ga vlagajo v razvoj izdelkov, uvršča med visokotehnološka ali inovativna. Visokotehnološko podjetje je podjetje, za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši. Ključni faktor za opravljanje razvojnega in raziskovalnega dela v podjetju so finančna sredstva. Le-ta so mnogokrat glavni razlog, zakaj razvoj v podjetju stoji. Razvoj je pogojen s financami, več denarja kot je na voljo za opravljanje razvojne dejavnosti podjetja, hitreje si lahko obetamo posameznih rezultatov. Ena izmed priložnosti za dobre podjetniške ideje so tudi domače in tuje subvencije, pri pridobivanju le-teh pomagajo inkubatorji in tehnološki parki.

Mag. Matej Tonin tudi navaja, da so podjetniki z dobrimi podjetniškimi idejami precej iznajdljivi in si veliko informacij pridobijo sami. Izkušnje kažejo, da se podjetniki začetniki v začetku ukvarjajo s prvimi koraki in s samimi seboj, marsikatera pomembna informacija oz. razpisni rok pa gre mimo njih. Pomoč potrebujejo na številnih področjih. Celo večje gospodarske družbe nimajo izpolnjenih zadostnih kadrovskih pogojev, kateri bi omogočali razvojno in raziskovalno usmeritev in pridobivanje nepovratnih sredstev, reševanje konkretiziranih pravnih in finančnih problematik ipd.

Oba inkubatorja, tako MUPI in PIKA, nudita svojim članom pomoč pri razvoju inovativne ideje in s tem celovito ponudbo. Oba inkubatorja sta šele na začetku poti in v prihodnosti bodo pomembni rezultati, ki bodo merljivi po tem koliko delovnih mest je bilo na novo odprtih in koliko inovativnih idej je dočakalo luč sveta, zlasti inovativnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Do takrat pa bosta oba inkubatorja vzdrževala zgledno sodelovanje.

 

 

 


<< Nazaj | Novice