Mali grad

Komentar župana Marjana Šarca na novico objavljeno na spletnem portalu kamničan.si

17.01.2011

 

Na spletnem portalu kamničan.si objavljeno novico z naslovom »Iz osnutka proračuna razvidno, da se je finančna konstrukcija za gradnjo kamniških OŠ podrla« in s podnaslovom »Veliko povečanje sredstev za sofinanciranje lokalnega časopisa Kamniški občan« in na očitke, da Občina morda »kupuje« medijsko naklonjenost enega od najbolj vplivnih kamniških medijev, je župan Marjan Šarec omenjeno postavko proračuna komentiral takole:

»Občina Kamnik je v mesecu oktobru 2010 izvedla javni razpis za obveščanje občanov, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil ter na spletni strani občine Kamnik. Do razpisanega roka je prispela le ena ponudba in sicer Bistrica d.o.o.

Pretekla leta je občina storitve obveščanje občanov (javni razpisi, koledar prireditev, čestitke, zahvale, obvestila župana in občinske uprave….) plačevala iz večih postavk in ne le iz postavke 1302- sofinanciranje občinskega časopisa, kjer je bilo v letu 2010 porabljeni 26.056€.

Bistrici d.o.o. so se v letu 2010 plačevale še storitve iz p.p. 8244 – oglaševanje prireditev v višini 6.591 € in iz p.p. 1135 – občinska uprava-materialni stroški slabih 12.000 €. To pomeni, da je bilo v letu 2010 za obveščanje občanov porabljenih približno 44.000 € (v letu 2009 cca 40.000 €), poleg tega pa še približno 16.000 € za obveščanje delovanja svetniških skupin.

V skladu z razpisnimi merili smo od ponudnika zahtevali, da za naročnika brezplačno objavlja vse javne razpise, čestitke, zahvale, obvestila župana in občinske uprave, kar pomeni, da se storitve iz p.p. 8244 in 1135 (razen decembrskih računov) ne bo več plačevalo oziroma so le te brezplačne.

Glede na vse navedeno lahko ugotovimo, da se storitve za naročnika niso podražile in ostajamo pri približno enaki kvoti kot pretekla leta (še nižje kot v letu 2010), poleg tega pa so stroški za obveščanje občanov postali s tem tudi bolj pregledni in transparentni, kar v preteklih letih ni bilo možno, saj so se storitve plačevale iz različnih postavk, celoten znesek pa se je zamegljeval.«


<< Nazaj | Novice