Mali grad

Komemoracije ob 1. novembru, dnevu spomina na mrtve in sprememba prometnega režima

22.10.2015

 

Seznam komemoracij oziroma polaganj vencev na grobiščih in spominskih ploščah ob 1. novembru, dnevu spomina na mrtve

Petek, 23. oktober 2015:

Duplica

ob 9. uri

pri spomeniku padlih v NOB

Šmarca

ob 10. uri

pri spomeniku padlih v NOB

Zgornje Stranje

ob 10.30

pri spomeniku padlih v NOB

Rudnik

ob 10.30

pri spomeniku padlih v NOB

Nevlje

ob 11. uri

pri Podružnični šoli Nevlje ob spominski plošči NOB

Komenda 

ob 11. uri

pri spomeniku padlih v NOB

Sela

ob 11. uri

pri Podružnični šoli Sela

Črna

ob 11.30

pri spomeniku padlih v NOB

Motnik

ob 11.30

pri spomeniku padlih v NOB

 Špitalič ob 12. uri pri spomeniku padlih v NOB

Petek, 30. oktober 2015:

Kamnik – Žale osrednja komemorativna slovesnost

 

ob 16. uri

 

pri spomeniku padlih NOB in padlih v I. svetovni vojni

Nedelja, 1. november 2015:

Zgornji Tuhinj

 

ob 9. uri

pri spomeniku padlih v NOB – Prevoje v Tuhinju

Kamnik – Žale

ob 11. uri

pri osrednjih spomenikih padlim

Sprememba prometnega režima ob dnevu spomina na mrtve od sobote, 31. oktobra 2015, do nedelje, 1. novembra 2015

Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik (organizator oziroma prireditelj), se zaradi povečanega prometa v času dneva spomina na mrtve, dovoljuje izvesti spremembo prometnega režima na javnih cestah in javnih prometnih površinah s prometno signalizacijo. Sprememba prometnega režima velja od sobote, 31. oktobra 2015, od 6. ure do nedelje, 1. novembra 2015, do 20. ure. Podrobnosti sprememb prometnega režima so razvidne iz priložene prometno-tehnične dokumentacije:

 

 


<< Nazaj | Novice