Mali grad

»Ko zagori, naj se ti ven mudi!«

30.09.2015

 

Letošnja tema projekta »Oktober - mesec požarne varnosti« je evakuacija. Poudarek je na njenem praktičnem izvajanju, kar je še posebej pomembno z vidika preventive. Letošnji mesec požarne varnosti je tako namenjen ozaveščanju s področja evakuacije iz objektov.

Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) določa, da morajo lastniki ali uporabniki objektov, za katere je treba izdelati načrt evakuacije, najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

Namen projekta je spodbuditi lastnike ali uporabnike objektov, da vaje evakuacije organizirajo in izvedejo ter, da se jih udeleži čim večje število oseb.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije pripravila gradiva o evakuaciji (zgibanka Evakuacija iz stanovanja, zgibanka Če zagori, naj se ti ven mudi, plakat Če zagori, naj se ti ven mudi).

O evakuaciji so izdelani tudi kratki didaktični filmi:

Lahko pa si ogledate tudi filme, povezane v celoto.

Projekt izvaja Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo.

Vir: Uprave RS za zaščito in reševanje in Gasilska zveza Slovenije
<< Nazaj | Novice