Mali grad

Knjižnica v Šmarci dobiva končno podobo

30.12.2009

 

V teh dneh se zaključujejo dela pri obnovi kulturnega doma v Šmarci, kjer je potekala preureditev stanovanjskih prostorov v namen krajevne knjižnice.


Za knjižnico nepovratna sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Za delno obnovo kulturnega doma se je Občina že v lanskem letu prijavila na razpis Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter v novembru prejela odločbo za nepovratna sredstva v višini 40% celotne investicije, kar znaša dobrih 38 500 evrov. Pri obnovi se je kot dodatno pokazala potreba po ureditvi vhoda in stopnišča knjižnice, za kar so na Občini namenili dodatna sredstva v višini 10 000 evrov.

Na novo urejena in večja knjižnica bo omogočala krajanom Šmarce pogoje za zadovoljevanje izobraževalnih, kulturnih in sprostitvenih potreb na sodoben način. »Hkrati posodobitev obstoječih površin knjižnice ter pridobitev novih, večjih prostorov pomeni pot do realizacije ciljev Občine za sodoben razvoj knjižnice v občini«, ob tem dodaja Lilijana Juhart Mastikosa, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Kamnik.

Župan Tone Smolnikar ob tem dodaja, da bodo s končanjem del ter odprtjem enote knjižnice zaključena vsa obnovitvena dela v tem objektu: dom krajanov, kulturna dvorana, prostori Gasilskega društva Šmarca, vrtec in knjižnica. »Krajani in obiskovalci pa bodo lahko ponosni tudi na novo urejeno okolico«, še dodaja župan Smolnikar.

Otvoritev knjižnice v Šmarci, ki bo odprta 3 dni v tednu, je predvidena ob kulturnem prazniku, 8.februarja 2010.

     


<< Nazaj | Novice