Mali grad

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik prejela priznanje za uvrstitev med finaliste Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015

18.11.2015

 

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, SPIRIT Slovenija, javna agencija, in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, so v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami, danes, 17. novembra 2015 popoldan, v dvorani Športnega centra HIT, v Šempetru pri Gorici, razglasili prejemnike Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015. Podelitev nagrad je potekala v sklopu 10. Slovenskega foruma inovacij in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. V kategoriji podjetja so nagrado HORUS 2015 prejeli: mikro podjetja: Identiks kartični sistemi d.o.o., majhna podjetja: tudi letos Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., srednje velika podjetja: Novo Nordisk d.o.o., velika podjetja: Snaga Javno podjetje d.o.o.. Nagrado HORUS 2015 v kategoriji zavodi je tudi letos prejela Bolnišnica Sežana. V okviru nagrade HORUS so bila na prireditvi podeljena tudi posebna priznanja. Posebno priznanje novinarju je bilo podeljeno Mirjam Muženič. Splošno posebno priznanje pa so prejeli izr. prof. dr. Urša Golob Podnar, dr. Timi Ećimović, Jurček Nowakk in Anita Ogulin. Med prejemniki pa je bila tudi Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, ki je prejela priznanje za uvrstitev med finaliste Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015.

»V sedanjih mednarodnih razmerah, ko je ogrožen mir in je beguncev na svetu vsaj 60 milijonov, kar je več kot žrtev druge svetovne vojne, se še bolj kot pred nekaj leti kaže, da so imeli prav strokovnjaki in politiki, ki so opozorili ves svet, da človeštvo nima svetle in mirne bodočnosti, če ne uveljavi vrednot družbene odgovornosti, torej odgovornosti vsakogar do družbe: pristojnost, preglednost, etičnost, spoštovanje vseh deležnikov, prava, mednarodnih norm in človekovih pravic. Z nagrado HORUS že sedmo leto prispevamo k zavesti ljudi, da je družbena odgovornost sestavni del nujne skrbnosti ljudi in njihovih organizacij do ljudi in narave, se pa tudi splača družbeno in osebno ekonomsko. Letošnji prijavljenci to dejstvo dokazujejo. Kaže jim čestitati za uspešen trud,« je v uvodniku v zbornik finalistov Horus 2015 zapisal zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus in predsednik Strokovnega sveta inštituta IRDO.

Ocenjevanje je potekalo v dveh krogih, ocenjevalo je 30 ocenjevalcev, ki so bili razdeljeni v več podskupin. Člani ocenjevalne komisije so bili imenovani iz vrst organizatorjev, podpornih partnerjev projekta, strokovnih organizacij. Delo je potekalo od oktobra do novembra, pri ocenjevanju je bil poudarek dan celovitim pristopom k družbeni odgovornosti, njihovim projektom, aktivnostim ter spremljanju družbenih učinkov. Vprašalniki in ocenjevanje je bilo, kot vsako leto doslej, povezano z merjenjem družbenih učinkov podjetij ter standardom za družbeno odgovornost ISO26000.

Med finaliste nagrade HORUS 2015 so se uvrstila vsa podjetja, ki so dosegla vsaj 51 odtotkov vseh možnih točk v prvem krogu ocenjevanja.Finalisti razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2015 v posameznih kategorijah, po izboru ocenjevalne komisije (1. krog ocenjevanja), so bili ob nagrajencih še: v kategoriji majhna podjetja: Goričanka, podjetje za trgovino, turizem in gostinstvo Trdkova d.o.o., Javno podjetje Marprom d.o.o., Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., ABBVIE, biofarmacevtska družba, d.o.o. in Računovodski servis ZEUS, d.o.o.. V kategoriji srednje velika podjetja sta bila finalista Horus 2015 še: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., ter Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.; v kategoriji velikih podjetij pa: Lidl Slovenija d.o.o. kd., in NLB d.d.. V kategoriji zavodi so bili finalisti Horus 2015 še: Inštitut za promocijo varstva okolja, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Center urbane kulture Kino Šiška.

»Odgovornost leži na naših ramenih in je v naših rokah. Če se ji odrečemo, izgubimo priložnost, da spremenimo svet na bolje,« je ob podelitvi letošnjih nagrad povedala predsednica Ocenjevalne komisije Horus 2015 Alenka Hren iz SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2015 v 1. krogu ocenjevanja (iz vrst organizatorjev, podpornih partnerjev projekta, strokovne in drugih javnosti) so bili: velika podjetja: Maja Rečnik, Vinko Nedelko in prof. dr. Jernej Belak; majhna podjetja: Viviana Žorž, Angelca Ademovič in Karidia Toure Zagrajšek; srednje velika podjetja: mag. Alenka Marovt, dr. Drago Kos in Jana Petkovšek Štakul; mikro podjetja in posebna priznanja: Barbara Pavlin, Mušič Matej in dr. Zvone Žigon; zavodi: Jože Gornik, Lidija Novak in Marjetka Kastner. V 2. krogu ocenjevanja so kandidate ocenjevali v kategoriji velika podjetja: Jože Smole, izr. prof. dr. Urša Golob Podnar in Breda Vodopija; majhna podjetja: dr. Borut Bratina, Igor Stražišnik in Mateja Valenci; srednje velika podjetja: Alenka Jakomin, Vera Aljančič Falež in mag. Natalie C. Postružnik; mikro podjetja in posebna priznanja: prof. dr. Vesna Žabkar, Blaženka Kramar in Alenka Hren; zavodi: Irena Meterc, zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej in Irena Dobnik.

Podporni partnerji nagrade so bili: Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, Londonska šola za odnose z javnostmi, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Slovenski forum socialnega podjetništva, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Zavod PIP, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje Manager. Medijski partnerji nagrade HORUS 2015 so: Med.Over.Net, Moja Slovenija, osrednja revija za Slovence po svetu in zamejstvu. Partner klipinga je bil Press Clipping d.o.o. Pokrovitelji podelitve so bili SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, SPIRIT ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Častni pokrovitelj nagrade je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS je vodilna slovenska nagrada s področja uravnotežene in inovativne družbene odgovornosti. Organizatorji vabijo slovenska podjetja in zavode ter posameznike, da predstavijo svoje družbeno odgovorno delo in se že spomladi 2016 prijavijo na tekmovanje za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2016.

Letošnji zbornik o  nagradi Horus je objavljen na zgoščenki in brezplačno dosegljiv na spletni strani nagrade Horus – www.horus.si. Končno poročilo ocenjevalne komisije Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015, z vsemi obrazložitvami, je objavljeno na spletni strani http://www.horus.si/zbornik-2015/. Na tej povezavi je objavljen tudi podroben opis nagrad. Kmalu po prireditvi, bo na spletni strani www.horus.si objavljena še fotogalerija s prireditve. 

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik so ob podelitvi priznanja povedali: »Kamniška knjižnica si, kot ena osrednjih kulturnih ustanov na našem območju, vseskozi prizadeva za poglobitev vezi z okoljem, v katerem deluje. Pri svojem delu ima pred očmi zelo različne skupine uporabnikov knjižničnih storitev. Sodobne knjižnice namreč že dolgo niso več le kraj izposoje knjig, ampak imajo vlogo pomembnih kulturnih, informacijskih in izobraževalnih centrov, predvsem pa morajo biti kraj srečevanja, medsebojnega spoznavanja in sprejemanja različnih generacij, etničnih, socialnih in drugih skupin. Knjižnica je v zadnjih letih veliko pozornost namenila tujcem, ki jim omogoča brezplačne tečaje slovenskega jezika in jih vključuje jih v kulturne dejavnosti. Spomladi leta 2015 smo uredili multikulturno zbirko, v kateri uporabniki najdejo knjižnično gradivo v jezikih narodov nekdanje Jugoslavije. Na ta način pripomoremo k integraciji tujcev in hkrati omogočamo Slovencem, da prihajajo v stik z gradivom v drugih jezikih. Kot ustanova, ki se zaveda pomena ohranjanja zgodovinskega spomina, ljudskega izročila in lokalne identitete, je kamniška knjižnica v slovenskem prostoru poznana po dejavnostih, s katerimi prispeva k ohranjanju ljudske slovstvene dediščine. V zadnjih letih so v njenem založništvu izšle kar 4 knjige, ki prinašajo ljudske pripovedke s kamniškega območja. Od leta 2011 knjižnica, v sodelovanju z Ireno Cerar, organizira tudi Kamniške pravljične poti, na katerih družine z otroki na prijetnih izletih v kamniško okolico spoznavajo lokalne pravljice, pripovedke, pa tudi etnografsko kulturno dediščino, naravne znamenitosti, stare obrti in pridelke lokalnih ekoloških kmetij. Letos je izšel tudi vodnik Kamniške pravljične poti. V knjižnici nastaja tudi Kamniško-komendski biografski leksikon (www.leksikon.si), spletna publikacija, ki prinaša že skoraj 300 biografskih člankov o znanih osebnostih z našega območja. Med posebnimi skupinami uporabnikov velja posebej omeniti odrasle z motnjami v duševnem razvoju, za katere pripravljamo posebne bralne ure. Knjižnica je odprta tudi za delo s prostovoljci, ki predstavljajo pomembno pomoč. Pripadajo različnim starostnim in izobrazbenim skupinam in pomembno pripomorejo v obsegu in kvaliteti našega dela. Nekateri med njimi so pri nas pridobili tudi prve delovne izkušnje ali pa so se po daljši nezaposlenosti ponovno vključili v novo socialno okolje. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik teži k odličnosti na vseh področjih svojega delovanja. Svojim dejavnostim želimo dati še večjo prepoznavnost, hkrati skušamo pravočasno zaznati nove potrebe ter trende in ohranjati strokovnost dela. Mislimo, da bomo zavezanosti družbeni odgovornosti ostali najbolj zvesti prav s tem, da bomo v središče naših dejavnosti še naprej postavljali človeka, tako našega uporabnika v najširšem pomenu besede, kot tudi zaposlenega v naši ustanovi.«

Besedilo in fotografije: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti


<< Nazaj | Novice