Mali grad

Knjiga Zlati hrib: Pravljice in povedke iz Tunjic in okolice

16.07.2013

 

Knjiga Zlati hrib: Pravljice in povedke iz Tunjic in okolice je nastajala ob štirideseti obletnici smrti dr. Franceta Steleta, častnega občana Občine Kamnik. Namenjena je ohranjanju naše nesnovne kulturne dediščine. Pravljice in povedke so del naše identitete in kolektivnega spomina, saj so nekateri motivi živi še danes. Knjiga prinaša do sedaj še neobjavljene ali pa v strokovnih publikacijah objavljene pravljice in povedke, ki so jih tedaj še gimnazijcu Francetu Steletu pripovedovali njegovi bližnji: stari oče, oče in brate ter nekateri drugi sorodniki. Zato je objava pomembno odkritje. Teksti nas spominjajo na pristne pravljice, ki sta jih zbrala brata Grimm, preden sta jih zavoljo kritik javnosti in sprejemljivosti polepšala in nekoliko spremenila. Teksti nam nazorno razodevajo tudi razvoj pravljice, ki včasih ni bila prvenstveno namenjena otrokom, pač pa odraslim. Pravljica je postopma prevzemala pedagoško in vzgojno vlogo, zato so bili izpuščeni mnogi motivi, neprimerni za otroke. V naši knjigi ni nič odvzetega in nič dodanega, zato je tudi dragocen dokument razvojne faze pravljic in odsev nekdanjega sveta, ko preživetje ni bilo samoumevno. Knjiga pride iz tiskarne že naslednji teden.

O knjigi

Pričujoča knjiga je namenjena predvsem odraslim, čeprav nosi podnaslov Pravljice in povedke iz Tunjic in okolice. V njej so objavljene povedke in pravljice, ki jih je med leti 1900 in 1909 zapisal dr. France Stele. Nekaj jih je objavil leta 1937 in 1964, nekaj pa jih je do danes čakalo kot skriti zaklad v njegovem rokopisnem notesu, ki ga hranijo v knjižnici Umetnostnozgodovinskega inštituta na SAZU-ju.  Ta besedila so prvič objavljena v tej knjigi. Skupaj smo zbrali 87 besedil. Pri nastajanju knjige so sodelovali: z uvodom in urejanjem Marija Stanonik, s spremno besedo, redaktorskim in uredniškim delom Ivanka Učakar in Breda Podbrežnik Vukmir, slovar in opombe je napisala Barbara Klanšek, Matej Stele pa je predstavil rodbino Stele. Ilustracije so delo akademske slikarke Andreje Peklar, DC Studio iz Kamnika (Marjan Kocjan) je zaslužen za lepo oblikovano knjigo, ki skupaj z ilustracijami poudarja duha pravljic. Lektorirala je Marjeta Humar. Pobudo za knjigo je prišla s strani ddr. Marije Stanonik, ki je dolgoletna raziskovalka slovstvene foklore in ki je zasnovala zbirko Glasovi, katere urednica je. Pobudo sta z odprtimi rokami sprejeli Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica Matične knjižnice Kamnik, in Ivanka Učakar, ki s knjižnico sodeluje kot pravljičarka. Kamniška knjižnica se zaveda pomena zbiranja in ohranjanja folklornega slovstva, zlasti z vidika omogočanja dostopnosti, kar je tudi temeljna naloga knjižnic. Izid knjige je omogočila Občina Kamnik.

O Francetu Steletu

Pomembno je tudi to, da je zapisovalec teh besedil znameniti Tunjičan dr. France Stele, ki je tekste zapisal še kot gimnazijec. Ddr. Marija Stanonik o njem pravi: »France Stele je slovenski javnosti znan predvsem kot cenjen pionir slovenskega spomeniškega varstva in skupaj z Izidorjem Cankarjem utemeljitelj umetnostne zgodovine kot študijskega predmetana novo ustanovljeni Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dopisovanje s Karlom Štrekljem in v času njegovega šolanja razgibana javna naklonjenost slovstveni dediščini so spodbudile nadebudnega Tunjičana, da je začel že pred letom 1903 zapisovati »hišno izročilo«, kakršnega je prestrezal od deda Tomaža, očeta Franceta in bratov Jožeta in Toneta.« Gospa Stanonik meni, da bi Stele lahko postal tudi odličen foklorist, o čemer razmišlja v svoji uvodni besedi. Predstavlja namreč rokopisno ohranjen zapis Steletovega predavanja iz leta 1906 o»narodopisnem zbirateljskem delu«, ki je imelo predvsem cilj navdušiti njemu enake za zbiranje slovstvene folklore in evidentiranje likovne folklore.

Beseda častne pokroviteljice ddr. Verene Vidrih Perko

Častna pokroviteljica predstavitve knjige je ddr. Verena Vidrih Perko, arheologinja in muzeologinja ter Kamničanka. Za pokroviteljstvo smo jo prosili zato, ker svoje življenje posveča ohranjanju kulturne dediščine. Ob izdaji naše knjige je zapisala: »Dediščina je tisto najžlahtnejše, kar  prepoznamo za vredno, da se ohrani zanamcem. Ustno izročilo je srčika dediščine vsakega naroda: v njem so na prikrit način shranjene modrosti in prastara znanja rodov prednamcev.« O pomenu knjige meni: »Delo, ki so ga redaktorice, lektorica, založnik in urednice opravili je mnogo večje, kot se zdi na prvi pogled – in morda ne bo nikoli v pravi meri cenjeno. Eno je vendarle gotovo, da bilo opravljeno z veliko ljubeznijo do maternega jezika in ljudi, ki so zgodbe stoletja nosili v svojem srcu. Kot muzealka, ki vsaj deloma sledim izjemnemu zgledu Franceta Steleta in njegovim prizadevanjem za ohranjanje kulturne dediščine, lahko rečem, da držite s to knjigo v rokah bogastvo, primerljivo z zakladi velikih muzejev: v njej so radost, žalost in modrost brezštevilnih rodov iz Tunjic.«

Predstavitev knjige

Matična knjižnica Kamnik in Kulturno društvo dr. Franceta Steleta iz Tunjic vas ob izidu knjige Zlati hrib: Pravljice in povedke iz Tunjic in okolice toplo vabimo na večer pravljic in povedk po zapisih dr. Franceta Steleta, ki bo v nedeljo, 28. julija 2013, ob 20. uri, na dvorišču šole v Tunjicah. Pravljice in povedke bodo pripovedovali Ana Duša, Liljana Klemenčič, Boštjan Napotnik, Ivan Nograšek in duo Vroča župa. Častna gostja bo ddr. Marija Stanonik. Častna pokroviteljica predstavitve knjige je ddr. Verena Perko.

Besedilo: mag. Breda Podbrežnik Vukmir, direktorica Matične knjižnice Kamnik


<< Nazaj | Novice