Mali grad

Kamniški zadružniki z veliko večino ZA kompromis z Občino

07.03.2012

 

Zvečer je v gostilni Repnik v Vrhpolju potekal izredni občni zbor Kmetijsko-gozdarske zadruge Kamnik, ki je odločal o temi, ki te dni najbolj zaposluje občinsko upravo: o sklenitvi poravnave med KGZ Kamnik in Občino Kamnik za pred leti za okoli 2,5 mio € prodano zemljišče v Volčjem Potoku, za katerega se je kasneje izkazalo, da je v denacionalizacijskem postopku, kar bi povzročilo ničnost sklenjene kupoprodajne pogodbe in občini veliko finančno škodo.

Zato je razumljivo, da so bile vse oči politične in medijske javnosti uprte v izredni zbor članstva KGZ Kamnik, ki je bil sklican na pobudo dela članov, ki so nasprotovali sklenjenemu sporazumu, ki sta ga z Občino Kamnik »izpogajala« v imenu KGZ njen Upravni in Nadzorni odbor.

 

Kratek oris ozadja spora in poravnave

Občina Kamnik je leta 2006 na podlagi potrdila UE Kamnik iz leta 2003, da zemljišča parc. št. 825/3 k.o. Volčji Potok ni v denacionalizacijskem postopku to zemljišče prodala prodala družbi LIVIA d.o.o, ki je v lasti znanega podjetnika Joca Pečečnika. Kmetijsko gozdarska zadruga Kamnik oz. Zadružna zveza Slovenije pa je konec leta 2010 v postopku denacionalizacije zahtevala med drugim tudi to zemljišče v Volčjem potoku, zato je grozila ničnost pravnega posla med Občino in podjetjem LIVIA.

Zato sta Občina Kamnik in Kmetijska zadruga pristopili k pogajanjem ter pred mesecem dni sklenili sporazum o poravnavi, ki ga je 29. februarja letos obravnaval in potrdil tudi kamniški občinski svet. Zadeva pa bi se utegnila zelo zaplesti, če bi sedaj ena od strani odstopila od dogovorjenega sporazuma. Tako bi morala občina vrniti kupnino kupcu v višini (računano z obrestmi) okoli 3. mio €, kar pomeni približno 15 odstotkov letnega občinskega proračuna.  Zato je bilo še toliko pomembneje, da so danes tudi člani KGZ potrdili ta sporazum, ki pa ni šel »skozi« brez dodatnega kompromisnega sklepa.

 

Razprava na izrednem zboru članstva KGZ Kamnik in sprejeta sklepa

Če povzamemo razpravo, lahko rečemo, da so tako zagovorniki kot nasprotniki sprejeta kompromisa razpravljali zelo argumentirano ter strpno in so se zavedali, v kakšno situacijo lahko pridemo, če sporazum pade v vodo. Občnega zbora sta se s strani občine udeležila župan Marjan Šarec in vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve Maja Hauptman, ki sta s soglasjem udeležencev zbora dobila tudi besedo, da sta pojasnjevala posamezne določbe, ki so se članom zadruge zdele sporne.

Na koncu triurne razprave sta bila z veliko večino navzočih glasov ločeno izglasovana dva sklepa, in sicer:

1.    Sklep

V istem besedilu kot je bil 29. 2. 2012 sprejet na kamniškem občinskem svetu se sprejme sporazum o poravnavi med Zadružno zvezo Slovenije, ki je zastopnik KGZ Kamnik in Občino Kamnik.

Tekst se glasi:

Občina Kamnik bo:

izročila Zadružni zvezi Slovenije v last in posest sledeče nepremičnine:

  • parc. št. 878, gozd v izmeri 11.668 m2
  • parc. št. 879, gozd v izmeri 4.870 m2
  • parc. št. 881, gozd v izmeri 4.870 m2
  • parc. št. 583/2, njiva v izmeri 3.919 m2
  • parc. št. 679/2, njiva v izmeri 2.094 m2,
    (vse k.o. Podgorje);

Zadružna zveza Slovenije bo:

S sklenitvijo poravnave stranki druga do druge glede nepremičnin, ki so predmet te poravnave, nimata nobenih zahtevkov več.

(Sklep je bil potrjen s 40 glasovi ZA, 1 proti in 4 vzdržanimi).

 

2. Sklep

Poleg tega so na vztrajanje nasprotnikov poravnalnega predloga sprejeli še dodatni sklep, ki se glasi:

Potem, ko na podlagi zgornjega sporazuma ZZS oz. KGZ Kamnik prejme v trajno last in posest tri parcele: 217/3, 217/4 in 218/2 v k.o. Podhruška ter 10/5 k.o. v k.o. Motnik (na oz. okoli njih so zgrajeni objekti) se Občina Kamnik zaveže, da te parcele v roku 24 mesecev od pravnomočnosti od KGZ Kamnik bodisi odkupi bodisi zamenja za zazidljivo zemljišče na drugi lokaciji v izmeri od 3.000 do 5.000 kv. metrov.

Besedilo in fotografije: Damjan Hančič, Portal Kamničan


<< Nazaj | Novice