Mali grad

Kamnik obiskal predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk

14.09.2011

 

Današnjo sredo je predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk na povabilo župana Marjana Šarca preživel v Kamniku. S tričlansko delegacijo - šefinjo Kabineta predsednika RS, Mojco Seliškar Toš, svetovalcem predsednika RS za pravna vprašanja, Stojanom Tramtetom in svetovalcem predsednika RS za odnose za javnostmi, Boštjanom Lajovicem – so se najprej seznanili s stanjem v občini. Župan Marjan Šarec jim je predstavil projekte in delovanje občine. Izpostavil je predvsem problematiko dveh mestnih šol, cestno problematiko, izgradnjo vodovoda in kanalizacije na področju Stranj, Tunjic in Tuhinjske doline, spregovorila pa sta tudi o možnostih izboljšanja kakovosti bivanja v občini Kamnik.

 
   

»Predsednika sem povabil na delovni obisk, ker sta dve veji oblasti v Sloveniji, ki sta voljeni neposredno od ljudi, to je institucija predsednika republike in pa mi, župani. In kot taki smo odgovorni svojim volivcem. Občina ima veliko problemov, s katerimi se sooča, prioritete pa so znane, torej OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta. S predsednikom sva govorila o konkretnih rešitvah za izgradnjo oziroma adaptacijo teh dveh šol. Predsednik mi je zagotovil njegovo popolno podporo pri teh projektih, ko bo potrebno iskati pomoč države pri teh projektih. Mi pa bomo pospešeno izvajali proces spreminjanja ureditvenega načrta za območje K9 – Šole, da bi lahko v čim krajšem času začeli z adaptacijo najprej OŠ Toma Brejca in nato novogradnjo OŠ Frana Albrehta« je v izjavi za medije povedal kamniški župan Marjan Šarec.

 
   

Po sprehodu skozi staro mestno jedro, kjer se je predsednik ustavil pred Maistrovo hišo, ga je na OŠ Frana Albrehta sprejel ravnatelj šole, Rafko Lah. Po krajšem glasbenem, plesnem in športnem programu učencev šole, je predsednik v pozdravnem nagovoru povedal, da je šola osrednja ustanova v občini, kjer se zbirajo učenci, starši in učitelji, in dodal, da je Kamnik znan po šolski kakovosti.

Sledil je obisk najstarejše osnovne šole – OŠ Toma Brejca, kjer ga je sprejela ravnateljica, Mojca Rode Škrjanc. Najprej so mu dobrodošlico izrekli učenci 1. in 2. razreda, nato pa so ga s kratkim kulturnim programom v telovadnici šole navdušili učenci višjih razredov. Tudi tu je predsednik vsem prisotnim namenil nekaj besed. Izpostavil je dotrajanost šolskih prostorov in zagotovil, da bo tudi sam skušal pomagati pri rešitvi tega problema. Vendar pa je dodal, da za šolo niso bistveni prostori, temveč njena vsebina. Učiteljem se je zahvalil za njihove prispevke, učencem pa zaželel, da bi se v šoli usposobili za to, da bodo lahko nekoč dobro upravljali z našo državo, da bi uspevali v vseh pogledih in da bi na šolo ohranili lepe spomine.

 
   

Nazadnje je predsednik s svojo delegacijo obiskal še Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik - CIRIUS Kamnik, kjer se mu je pridružil tudi mag. Franc Hočevar, svetovalec predsednika za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja. Po uvodni predstavitvi delovanja zavoda, ga je direktorica, Mojca Škrinjar skupaj s sodelavci popeljala na krajši ogled prostorov centra, kjer se je seznanil s potekom šolanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Predsednik je spremljal krajši kulturni program učencev zavoda, v pozdravnem govoru pa dejal, da sta pogum in delo vseh, ki delajo v centru, vredna vsega občudovanja, priznanja in podpore. Poudaril je, da se moramo potruditi, da bodo vsi v naši družbi našli svoj prostor in smiselno funkcijo. Preizkus vrednot, kot sta družbena kohezivnost in solidarnost, je po njegovih besedah prav v tem, ali se vselej spomnimo na najšibkejše in na njihove potrebe. Otrokom je v zaključku zaželel vse najboljše pri njihovem šolanju in usposabljanju za nadaljnje življenje.

Na koncu delovnega obiska je predsednik podal izjavo za medije, v kateri je povedal, da je obiskal občino Kamnik, da bi se seznanil z načrti in vprašanji, s katerimi se sooča občina, ki je ena večjih občin. »Občina Kamnik je ena od občin, ki je v zadnjih 20 letih doživela velike spremembe in kjer je potreba po razvoju družbenih dejavnostih velika. Imel sem priložnost srečati ravnatelje, učitelje in učence na dveh šolah in zavodu CIRIUS. Cel vtis pa je, da je občina Kamnik v položaju, v katerem bo potrebno pospešiti prostorsko planiranje, dejavnosti za dodatne gospodarske naloge in okrepiti pomoč države pri nekaterih infrastrukturnih projektih in tudi pri OŠ Toma Brejca bi bilo dobro pospešiti proces gradnje nove šole« je še dodal predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk.

Fotografije: Mitja Ličar

Več fotografij obiska predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka v Kamniku

   
     
     

   
     
     


 

     
     
     


 


<< Nazaj | Novice