Mali grad

Kamnik kot ena izmed pilotnih destinacij vključen v Slovenia Green

08.10.2015

 

Kamnik se je v letošnjem letu pridružil 15 destinacijam v Sloveniji, ki so vstopile v pilotni nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma. Shema se izvaja pod okriljem Slovenske turistične organizacije.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, namenjen tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. V Kamniku smo se odzvali na javni poziv za destinacije in se priključili prvim pilotnim slovenskim turističnim destinacijam, ki bodo ocenjene po ZSST.

Sam projekt je sestavljen iz več korakov in orodij, predvidoma pa bo zaključen do konca letošnjega leta. V dosedanjem delu smo že opravili anketiranje obiskovalcev Kamnika in turističnih podjetij, določili koordinatorja in sestavili Zeleno ekipo, s katero se bomo v prihodnjih mesecih zavzemali za čim boljši rezultat Kamnika pri pridobivanju znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION.

Z izvedbo celotnega postopka bomo pridobili celovit vpogled v trajnost destinacije in mednarodno primerljivo oceno, pa tudi nabor ustreznih ukrepov za izboljšave v prihodnosti. Poleg tega se bomo s pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji Kamnik, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Ne nazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v Kamniku živijo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki jo obiščejo.

Z namenom pridobivanja potrebnih podatkov in informacij vas prosimo, da prebivalci Kamnika in okolice izpolnite anketo namenjeno vam. Najdete jo s klikom tukaj. Vzela vam ne bo več kot 10 minut in je popolnoma zaupne narave.

Besedilo in fotografija: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik


<< Nazaj | Novice