Mali grad

Kamnik gostil udeležence mednarodnega Projekta Fibonacci

21.10.2010

 

Včeraj so na Osnovni šoli Marije Vere gostili udeležence vseevropskega projekta Fibonacci, v katerem sodeluje tudi Slovenija. Pedagoška fakulteta je v tem projektu eden od dvanajstih referenčnih centrov za naravoslovno izobraževanje v Evropi. Projekt je namenjen razširjanju raziskovalnega pouka naravoslovja in matematike v Evropi, v njem pa sodeluje 25 institucij iz 21 evropskih držav.

Projekt Fibonacci, ki je nadgradnja Projekta Pollen, je finančno podprla Evropska
unija. Pollen je bil izbran kot eden od referenčnih projektov za promocijo naravoslovnega izobraževanja in kulture v Evropi. Cilj projekta je vzpodbujati in podpirati poučevanje ter učenje naravoslovja v osnovnih šolah tako, da učenci opazujejo, spoznavajo in razumejo svet, ki jih obkroža. Inovativni pouk naravoslovja temelji na raziskovalnem učenju in poučevanju ter na samostojnem izvajanju poskusov. Razvija eksperimentalne veščine, naravoslovno mišljenje, sposobnost reševanja problemov in kreativnost. 

Mednarodni projekt Fibonacci je podprla tudi Občina Kamnik. Sodelavce in opazovalci projekta je včeraj pozdravil župan Tone Smolnikar, ki je mnenja, da občina Kamnik s sodelovanjem v projektu Pollen izkazuje zavedanje, da je to eden od načinov, s katerim lahko sama prispeva k možnostim boljše izobrazbe. »Zavedamo se namreč, da za izobrazbo niso dovolj le lepi prostori, ampak tudi kakovostni učitelji,« je zaključil misel župan Smolnikar.


Suzana Perhavec, vodja projekta izobraževanja Fibonacci, se je Občini Kamnik
zahvalila za vso podporo, ob kateri je projekt uspešno zaživel. "Če ne bi
bilo lokalne podpore, tako s strani Občine kot učiteljev, ne bi imeli možnost širjenja dobrih praks v Sloveniji. Tako pa lahko rečemo, v Kamniku nam je uspelo!"


<< Nazaj | Novice