Mali grad

Kako zatiramo invazivne tujerodne vrste rastlin-pelinolista ambrozija

25.07.2019

 

Kako zatiramo invazivne tujerodne vrste rastlin-pelinolista ambrozijaV zadnjih letih je tudi na območju občine Kamnik opaziti rastišča s pelinolisto ambrozijo. Ker gre za invazivno tujerodno rastlino, ki je tudi alergena, je potrebno pri odstranjevanju večja previdnost in upoštevanje napotkov.

Kaj je Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia?

To so edine škodljive rastline, za katere je v Sloveniji predpisano obvezno zatiranje, ko je bila v letu 2010 sprejeta sprememba zakona o zdravstvenem varstvu rastlin, in sicer od na pričetka rastne dobe ambrozije.

Kako zatiramo Invazivne tujerodne vrste rastlin- pelinolista ambrozijaNa podlagi odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, 63/10) mora imetnik zemljišča, na katerem raste ta škodljiva rastlina, odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več ter opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra. Ker se pri nas navzoča pelinolistna ambrozija po košnji hitro obrašča, je potrebno košnjo ali druge ukrepe zatiranja izvajati celo rastno dobo, da preprečimo širjenje z tvorbo novih semen:

 

Koristne informacije

Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin


<< Nazaj | Novice