Mali grad

Kako varneje pozimi v gore in anketa »snežni plaz«

28.01.2017

 

Kako varneje pozimi v gore - nasveti za varnejše obiskovanje gorskega sveta

Kako varneje pozimi v gore in anketa »snežni plaz«Gore so svet, kjer veljajo drugačni zakoni kot v dolini. Kdor hoče varno pohajkovati po njih, mora te zakone poznati in se jim prilagajati. Da bi bila hoja čim prijetnejša in varnejša, smo za vas pripravili nekaj nasvetov za varnejše obiskovanje gora v zimskih razmerah. Pri tem poudarjamo: če nimate izkušenj, je bolje, da se v gore v zimskem času podate skupaj z vodnikom PZS ali gorskim vodnikom.

O gorskem svetu pozimi, pripravi na turo, opremi ...

Kaj moramo vedeti, če se pozimi odpravljamo na izlet, turo ali pohod?

Pred turo se vprašajmo

Kakšno opremo potrebujemo?

Kakšno težavnost poti priporočiti tistim, ki niso vešči planinskih pohodov v zimskih razmerah?

Ob zimskih razmerah ni odveč še enkrat opozoriti

Vedno imejmo v mislih, da smo na vrhu šele na pol poti - naš cilj je varna vrnitev domov!

Pohodnik in turni smučar - spoštujmo drug drugega

Velikokrat naletimo na »križem kražem« gažen sneg, posledično je težko ugotoviti katera gaz pripada turnemu smučarju in katera pohodniku. Pri gibanju upoštevajmo tudi druge, le tako bo izlet, tura ali pohod prijetnejša ter brez nepotrebnih padcev in slabe volje.

Pohodniki si pri vzponu naredite svojo gaz in se je držite. Vsak naslednji jo bo s hojo še dodatno utrdil, zato po nekaj pohodnikih gaz utrjena, hoja pa lažja in prijetnejša. Za sestop uporabite novo gaz, saj s sestopanjem po isti kot ste jo uporabili pri vzponu prvo uničujete in bo sčasoma postala neuporabna, hoja po njej pa naporna. Turni smučarji pa vam bodo hvaležni, če za gibanje ne uporabljate njihovih smučin, saj jih pohodniki preluknate, s čimer postane gibanje na smučeh naporno in tudi nevarno.

Poskrbimo tudi za rumene markacije v snegu ob poteh, za katere še posebej skrbi močnejši spol. Nobenemu od nas ni prijetno, ko nas spremljajo na idilični turi po zasneženi pokrajini. Opravimo klic narave nekoliko stran od poti. Če pa to ni mogoče, po opravljeni potrebi vse skupaj zasujmo s snegom.

O snežnih plazovih, oceni tveganja, iskanju zasutega, prvi pomoči ...

Opozorila

Snežni plaz

Snežni plaz je pojav, pri katerem se na strmem pobočju del snežne odeje loči od drugega dela. Plazovina drsi, teče ali se kotali po pobočju navzdol, dokler ne izgubi vse gibalne energije in se ustavi.

Plazovi nastanejo kot posledica naslednjih dejavnikov

Plazovi so lahko tudi posledica zunanjih vplivov, kot so

Vsi ti dejavniki vplivajo na porušitev ravnovesja sil v snežni odeji. Posledično nestabilna snežna odeja zdrsne v energijsko ugodnejši stabilni položaj.

Vrste snežnih plazov
Glede na vlažnost snega in sprijetost snežne odeje ob sprožitvi ločimo štiri vrste snežnih plazov:

Vpliv temperature na stabilnost snežne odeje

Za obiskovalce gora so po raziskavah na različnih koncih sveta najbolj nevarni kložasti plazovi, saj jih je brez poznavanja notranje sestave snežne odeje izjemno težko pravočasno predvideti. Ti plazovi so posledica različne trdnosti posameznih plasti v snežni odeji, še posebno, če se je med dve plasti vrinil plovni sneg - globinski srež.

Spreminjanje temperature in vlažnosti zraka v času sneženja ter prenašanje snega zaradi vetra v času sneženja in po njem so razlogi za te razlike v gostoti plasti v snežni odeji, globinski srež pa nastaja v jasnem, suhem in mrzlem vremenu.

Najlaže prepoznamo od vetra zbit sneg na privetrnih pobočjih, kjer je veter ledene kristale zbil skupaj. Včasih je sneg zbit tako močno, da se nam vanj niti peš ne udre. V zavetrnih legah pa veter odlaga močno spremenjene kristale, ki niso več podobni snežinkam, ampak bolj kroglicam, zato ima tak sneg tudi večjo gostoto, a zelo majhno trdnost. Zaznamo ga kot gost, nesprijet sneg, v katerega se peš in na smučeh udremo, ob smučanju pa je podoben pršiču ("težak pršič").

Različno goste plasti se pogosto močneje držijo same sebe (tudi na površini več 10 m2) kot plasti pod seboj, zato se obnašajo kot togo, napeto telo (kot npr. opna). Ko obtežitev (zaradi novih snežnih ali dežnih padavin, z vetrom prinesenega snega, teže živali, pešca ali smučarja) preseže nosilno mejo toge plasti, cela snežna gmota zdrsne proti dolini v enem kosu ter se med potjo zdrobi v masivne bloke; nekateri so vidni še v plazovini.

Zanimivo za kložaste plazove je, da je čelo napoke v ravni ali cik-cak črti in je pravokotno na podlago, po kateri se plaz spelje. Take plazove lahko sprožimo tudi na daljavo, saj v nevarnih primerih pobočje "čuti" našo težo več 10 m daleč. Najpogostejše naklonine pobočja za kložasti plaz so med 30° in 45°.

Za plazove nesprijetega suhega ali mokrega snega je značilno, da se trgajo v eni točki. Plazovi suhega snega se trgajo v trdi zimi med sneženjem ali po njem pri nizkih temperaturah, običajno na nakloninah, večjih kot 40°. Pri plazovih nesprijetega snega je pomembno, da so znaki za nevarnost opazni brez prereza snežne odeje. 

Plazovi vlažnega sprijetega snega se pojavljajo, ko se na stiku med snežno odejo in tlemi ali pa le med dvema plastema v snežni odeji nabere tanka plast vode. Običajno se to zgodi ob spomladanski odjugi, ko se snežna odeja prepoji z vodo in voda z vrha snežne odeje seže v njeno globino, v sezonah, ko zelo zgodaj v sezoni pade veliko snega, pa se lahko voda pri tleh nabere zaradi ogrevanja in taljenja od spodaj. Snežna odeja je ob tem lahko še vedno suha, temperatura zraka pa krepko pod lediščem. Vodna plast povzroči drsenje snežne odeje nad sabo, ki je lahko sprva zelo počasno (nekaj mm ali cm na dan), v nekem trenutku pa se poveča in zdrsne kot običajen plaz mokrega snega. Če ob drsenju s seboj odnaša vso snežnnega, zaradi velike teže pa imajo taki plazovi rušilno moč.o odejo do tal, takemu plazu pravimo "talni plaz". Potovalna hitrost takih plazov je majhna v primerjavi s plazovi suhega snega.

Postavimo si vprašanje: tvegati ali ne?

Poročilo o stopnji nevarnosti proženja snežnih plazov je potrebno spremljati vsak dan v aktualnih mesecih. Poročilo samo ni zagotovilo za varno turo - pri njenem načrtovanju je potrebno upoštevati tudi ostale dejavnike tveganja kot so veter, temperatura, vrsta podlage oz. tal, nadmorsko višino, število udeležencev na turi ...

Aktualne podatke o snežnih razmerah v slovenskih gorah lahko dobite na spletni strani www.arso.gov.si.

Metoda 3 × 3 - ocenjevanja tveganja na turi

Metoda 3 x 3 je opomnik, ki nam služi kot pomoč pri načrtovanju izleta, ture, pohoda vse do trenutka, ko se moramo odločiti ali začeti sploh oditi na pot oz. z njo nadaljevati ali ne.

Prerez snežne odeje in preizkus njene stabilnosti 

Prerez snežne odeje nam omogoči

Izvedba

Prerez in preizkus vedno delamo na območju, ki v času dela ni izpostavljeno plazovom! V kanadskih parkih so v letih 1970 za iskanje šibkih plasti v snežni odeji začeli uporabljati metodo snežnega stolpca. Poimenovali so jo Compression test (CT). V nemško govorečih državah jo imenujejo Säulentest, v slovenščini pa Kanadska ali tlačna metoda. Pri tej metodi iz snežne odeje izrežemo stolpec z merami 0,3 m x 0,3 m. Višina stolpca je običajno 1 m. Na vrhu stolpca očistimo nesprijet, sipek sneg in na očiščeno ploskev položimo lopato, na katero med preizkusom udarjamo z roko. Glede na to, kdaj se poruši šibka plast, določimo stabilnost snežne odeje.

Zaporedje udarcev pri kanadski metodi

 • 10 udarcev iz zapestja,
 • 10 udarcev iz komolca ter
 • 10 udarcev iz rame.

Ukrepi ob nesreči in prva pomoč ponesrečencu

V primeru nesreče je pomembno da

 • ohranimo prisebnost in ostanemo mirni - s tem pomirimo tudi ostale udeležence;
 • ocenimo situacijo in zaščitimo sebe in ponesrečenca pred neposrednimi nevarnostmi. ponesrečenemu nudimo prvo pomoč v okviru svojega znanja in sposobnosti.

Ob nesreči pokličemo na pomoč

 • center za obveščanje na številko 112,
 • pošljemo sms na številko 112,
 • preko UKV postaje v planinski koči,
 • preko sistema SAPOGO, ki se nahaja v nekaterih planinskih kočah

Ob klicu na pomoč oziroma v sporočilu navedemo naslednje podatke: 

 • kdo kliče,
 • kaj in kje se je zgodilo,
 • kdaj se je zgodilo,
 • koliko je ponesrečencev in kakšne so poškodbe,
 • kakšne so vremenske razmere na kraju nesreče
 • kakšno pomoč potrebujete.

Vsak komplet prve pomoči naj vsebuje

 • par ali dva zaščitnih rokavic, 
 • prvi povoj,
 • večji in manjši raztegljiv povoj (krep povoj),
 • nekaj obližev (priporočljivi obliži Steri strip, s katerimi zalepimo globje rane), 
 • sterilna gaza,
 • lepilni trak, 
 • trikotna ruta, 
 • škarje ali nož, 
 • piščalka,
 • protibolečinsko zdravilo, ki se ga dobi brez recepta (Lekadol, Nalgesin S, ...), 
 • astro folija ali velika črna plastična vreča.
Iskanje ponesrečenca v plazu s pomočjo lavinske žolne

Seznam obvezne opreme

Zasutega bomo lahko pravočasno rešili samo z uporabo lavinskega trojčka - zato ga moramo znati uporabljati!

Potek iskanja in reševanja ponesrečenega v snežnem plazu?

V primeru, da smo očividec nesreče v plazu, takoj označimo točko, kjer smo osebo zadnjič videli. Ohranimo mirno kri, preverimo situacijo in pričnemo z iskanjem. Če nas je več, en član takoj pokliče pomoč na številko 112. Vsi ostali prestavijo svoje lavinske žolne na iskanje. Območje iskanja se prične NAD točko (POD točko v primeru zasutja zadnjega udeleženca), kjer smo osebo zadnjič videli in nadaljuje v smeri navzdol (navzgor).

Pomembno je, da poskrbimo za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev. Član, ki je poklical pomoč, postane opazovalec in v primeru ponovnega plazu takoj na to opozori udeležence pri iskanju zasutega.

Najprej preiščemo plaz z opazovanjem in iščemo možne predmete (palice, smuči, dele nahrbtnika, ...) ali dele telesa, ki gledajo iz plazine. Hkrati z lavinsko žolno iščemo prvi signal. Obvezno izklopimo vse ostale elektronske naprave, ki motijo signal in elektroniko plazovne žolne!

Glede na število udeležencev plazovino preiskujemo vzporedno z medsebojno razdaljo 40 metrov oz. v ključu, v primeru, da smo sami.

Grobo iskanje

Sodobne, digitalne lavinske žolne z najmanj tremi antenami bodo pokazale točno smer zasutega v plazu. Potrebno je samo slediti puščici na digitalnem zaslonu. Hkrati je vidna tudi oddaljenost od zasutega v obliki numeričnega zapisa števila enot.

Fino iskanje

Ko smo od zasutega oddaljeni približno 2-3 enot , ki nam jih sporoča plazovna žolna, napravo približamo plazini in s križnim iskanjem določimo najmanjšo oddaljenost (najmočnejši signal) od zasutega. Najmanjša oddaljenost je enaka globini zasutega v plazu. Označimo jo z lopato.

Sondiranje

S sondiranjem pričnemo pri zapičeni lopati in nadaljujemo krožno v smeri ven. Razdalja med posameznimi vbodi naj ne presega 30 cm. Sondiramo vedno pravokotno na podlago in ne navpično.

Pri sondiranju vedno nosimo rokavice, saj nasprotno segrevamo sondo, zaradi česar se bo na njej začel nabirati led in bo postala neuporabna. Po sondiranju se izogibamo gibanju po sondirani površini, da ne podremo morebitnega zračnega žepa.

Izkopavanje


S sondo določimo globino ponesrečenca, nato pričnemo z izkopavanjem. Ponesrečenca začnemo izkopavati nižje od ponesrečenca (1) in sicer na razdalji 1,5-kratnika globine ponesrečenca. Izkopavamo v obliki črke V - pri tem pazimo, da ne kopljemo le v globino ampak tudi v širino, saj bo tako prenos ponesrečenca na nosila oz. nudenje prve pomoči lažje in hitrejše. V primeru, da pri izkopavanju sodeluje več reševalcev, se prvi kopač menja na 1 minuto.

Izkopavanje zasutega je časovno najdaljši del reševanja. Iskanje z žolno poteka 2-5 min, sondiranje do 2 min, čas kopanja pa je močno odvisen od globine žrtve. Pri zasutemu želimo najprej priti do glave, da mu očistimo dihalne poti. Za 1 m globine potrebujemo z žolno, lopato in sondo do 11 min. Če uporabljamo samo žolno in lopato, se ta čas poveča na 25 min. V primeru, da imamo samo žolno, pa potrebujemo tudi do 2 uri, da pridemo do zasutega. Da odkopljemo ponesrečenca v celoti, moramo prekopati približno 3-4 m3 snega (1-1,5 t snega!). Zato je zelo pomembno, da izkopavamo premišljeno in načrtovano.

Kako pomembno je hitro iskanje in odkopavanje ponesrečenega nam pokaže krivulja preživetja (desno). Prikazuje možnost preživetja zasutega v plazu v odvisnosti od časa.

Prva pomoč
Ponesrečencu očistimo dihalne poti in v primeru, da ne diha takoj pričnemo z oživljanjem oziroma masažo srca. Kar se da hitro ga tudi zaščitimo pred mrazom (ovijemo ga v astro folijo oz. veliko črno vrečo, ki ju imamo v kompletu prve pomoči) - ponesrečenca premikamo previdno. Uživa lahko (brezalkoholne) tople in sladke napitke (čaj).

Anketa »snežni plaz«

Dragi obiskovalci gora - pred vami je ANKETA - SNEŽNI PLAZ, ki je na voljo vsem, ki se boste ali ste se že (v tej zimi) srečali s snežnim plazom. Posredovanje reševalne službe ni bilo potrebno zato o tem dogodku nimamo nikakršnih podatkov, na osnovi katerih bi vsi, ki se ukvarjamo z izobraževanjem ali reševanjem lahko izboljšali naše delo.

S pomočjo vas in vaših podatkov želimo priti do nekaterih odgovorov

Z zbranimi podatki boste izdatno pomagali izboljšati lavinsko varnost v Sloveniji.

ANKETA je anonimna. Vsekakor bomo zadovoljni, če vseeno pustite svoje podatke, da vas bomo po potrebi kontaktirali.

Vsem že v naprej najlepša hvala, Komisija za reševenje iz plazov, GRZ

Vir: Društvo Gorska reševalna služba Kamnik


<< Nazaj | Novice