Mali grad

Kako do eko-embalaže

15.09.2011

 

Skrb za okolje, v katerem živimo, postaja ena izmed osrednjih tem sodobnega časa. Kako združiti primernost embalaže ter se obenem dobro predstaviti v enotni podobi, pa so konkretne dileme, katere želimo razrešiti v okviru projekta Uvedba ekoembalaže Naravnost z dežele.

Prvi koraki so že narejeni. Občina Kamnik je potrjen projekt zaupala v izvajanje Zadrugi Jarina, ki na območju Srca Slovenije povezujemo preko 50 kmetov in z njihovimi tržnimi viški oskrbujemo šole in vrtce. Na Jarini smo že pričeli z delom in tako v začetku meseca junija izvedli analizo stanja uporabe embalaže na tržnici v Kamniku.

V analizo smo vključili 8 ponudnikov lokalno pridelane hrane. Sedem od njih je pridelke in izdelke prodajalo na kamniški tržnici, eno ekološko kmetijo pa smo obiskali na domu.

Iz  analize stanja na tržnici je bilo razvidno, da ponudniki prodajajo svoje produkte v zabojčkih, ki so že bili uporabljeni v večjih trgovskih centrih in so iz plastične mase. So obstojni, lahko jih je čistiti in so primernih dimenzij za prenašanje ter spravilo. Dimenzije posameznih zabojčkov so različne in odvisne od produktov, ki so shranjene v njih.

Naš namen je poenotiti izgled embalaže za vse ponudnike ter oblikovati predlog okolju prijazne embalaže, ki bo s svojo trajnostjo upravičevala ekološko izvedbo le-te. Takšna embalaža bo prispevala k boljši prepoznavnosti lokalnih pridelkov in s tem pospeševala prodajo lokalnih produktov. V tej fazi izvajanja smo tudi  že pripravili izhodišča za oblikovanje in podano je bilo mnenje za izdelavo vzorčnih primerov embalaže ter deklaracijskih lističev. Deklaracijski lističi so sestavni del posameznih proizvodov in bodo poenoteni pomenili skupen nastop in s tem večjo prodornost do kupca, ki se trenutno, na žalost, obrača na najcenejše proizvode veletrgovcev, ki pa nimajo visoke hranilne vrednosti in so največkrat pripeljani iz drugih držav.

Besedilo in fotografija: Nataša Smrekar, koordinatorka lokalne samooskrbe s hrano

<< Nazaj | Novice