Mali grad

Jutri pričetek javne razgrnitve in javne obravnave OPN in OP

16.05.2012

 

Jutri se prične javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP).

Ogled dopolnjenega osnutka je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.

V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Ogled delov dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta in povzetka Okoljskega poročila, ki se nanašajo na območje posamezne krajevne skupnosti, bo možen na sedežih posameznih krajevnih skupnosti.

Gradivo strateškega dela OPN in kart namenske rabe zemljišč izvedbenega dela OPN za območje celotne občine Kamnik bo javno razgrnjeno tudi v krajevnih skupnostih Motnik in Srednja vas.

Ura in lokacija javne razgrnitve po posameznih Krajevnih skupnostih

Krajevna skupnost

Lokacija razgrnitve

Uradne

Črna

podružnična šola Gozd

od ponedeljka do petka od 16. do 19. ure

Duplica

Sedež KS Duplica, Jakopičeva 11

vsak torek od 12. do 15. ure

Godič

Krajevni dom v Godiču

sreda in petek od 16. do 19. ure

Kamniška Bistrica

OŠ Stranje - v avli

od ponedeljka do petka od 15. do 19. ure

Motnik

Kulturni dom Motnik

vsako nedeljo od 9. do 10.30 ure

Nevlje

podružnična OŠ Nevlje

vsako sredo od 19. do 21. ure

Podgorje

Kulturni dom Podgorje

vsak petek od 18. do 19. ure

Pšajnovica

podružnična OŠ Češnjice nad Blagovica

torek  od 19. do 20. ure

četrtek od 18. do 19. ure

Sela

Gasilni dom Sela

vsako nedeljo od 8. do 10. ure

Srednja vas

Kulturni dom v Srednji vasi

vsak petek od 19. do 20. ure

Šmarca

Prostori KS Šmarca, Trg padlih borcev 2

vsak ponedeljek, od 18. do 20. ure

Šmartno

Kulturni dom Šmartno

petek, 18.5. od 19. do 20. ure

petek, 25.5. od 19. do 20. ure

petek, 1.6. od 19. do 20. ure

petek, 8.6. od 19. do 20. ure

petek, 15.6. od 19. do 20. ure

Špitalič

Sedež KS Špitalič, Špitalič 32a

vsak petek od 19. do 20. ure

Tuhinj

Sedež KS Laze v Tuhinju

vsako nedeljo dopoldne

Tunjice

Gasilni dom Tunjice

17.5 2012 , 23.5.2012, 30.5.2012, 6.6.2012 in 13. 6. od 19. do 20. ure

Volčji Potok

Dom KS Volčji Potok- Rudnik

vsak četrtek od 18.30 do 20.30 ure

Vranja Peč

Podružnična šola Vranja Peč

vsako nedeljo od 9. do 10. ure

Kamnik Center

Občina Kamnik, Glavni trg 24,

II. nadstropje

v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure
Mekinje

V prostorih ŠKD Mekinje, Cankarjeva cesta 37

vsak četrtek od 19. do 21. ure

Novi trg

Občina Kamnik, Glavni trg 24, II. nadstropje

v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure

Kamnik Perovo

Sedež KS Perovo, Steletova cesta 25

ob torkih od 10. do 11. ure in ob četrtkih od 18. do 19. ure

Kamnik Zaprice

Občina Kamnik, Glavni trg 24,

II. nadstropje

v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure

Kraj in čas javne obravnave

V času javne razgrnitve bodo organizirane javne obravnave in sicer:

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda:

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve.


<< Nazaj | Novice